صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) احسان گودرزی

فیلم ها : 125

فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث صفر تا صد شیمی سال دهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این مجموعه تمام سه فصل شیمی دهم رو ما بررسی میکنیم، تمام ریز مباحث رو استخراج میکنیم. درون جزوه مون اومدیم تمام نکات رو وارد ک

فیلم جلسه 1 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول) پیدایش عناصر و تبدیل جرم به انرژی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه داریم درباره پیدایش عناصر و تبدیل جرم به انرژی صحبت میکنیم، ببینیم که عناصر چجوری پدید اومدن، در جهان هستی، در کیهان،

فیلم جلسه 2 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت دوم)تست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین(1)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوم)، تست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین (قسمت اول)در این جلسه میخوایم

فیلم جلسه 3 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سوم)تست های بخش شناخت کیهان،زمین و مشتری و رابطه انیشتین(2)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سوم)، تست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین (قسمت دوم)در این جلسه میخوایم

فیلم جلسه 4 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهارم) اتم، مسائل ذرات زیر اتمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در جلسه گذشته در مورد پیدایش عناصر، روند پیدایش عناصر و منشأش صحبت کردیم. تو ادامه اومدیم طی واکنش های هسته ای و انرژی که در طی ا

فیلم جلسه 5 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پنجم)، ایزوتوپ و رادیوایزوتوپ

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخوام به سؤال موعودمون پاسخ بدم، سؤال موعودمون چی بود؟، چرا e=mc2 میخونیم؟، چرا انرژیِ آزاد شده در طی فرایند هسته ای

فیلم جلسه 6 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت ششم)، تست های بخش اتم و ذرات زیر اتمی، ایزوتوپ ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم تست های اتم و ذرات زیر اتمی رو حل کنیم، مسائل ذرات زیر اتمی، اگر یادت باشه یه استراتژی حل داشتیم، میگفتیم بای

فیلم جلسه 7 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفتم)، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخوام شروع کنم تست های ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ هارو بزنم. تمرکزمون بیشتر روی هیدروژن هست اینجا. اگه یادت باشه یه م

فیلم جلسه 8 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هشتم)، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم تست های مربوط به ایزوتوپ ها و در اصل خواص رادیوایزوتوپ ها، رادیوایزوتوپ هایی که توی زندگی ما بسیار مهم هستند،

فیلم جلسه 9 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم در مورد جدول تناوبی عناصر و چیدمان عنصرها در این جدول صحبت کنیم. جایی که براساس افزایش عدد اتمی ما اومدیم عنا

فیلم جلسه 10 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم تست های قسمت جدول دوره ای عناصر که حالا اومدیم براساس عدد اتمی اونهارو چیدمان کردیم. یه ویژگی هایی داره به ما

فیلم جلسه 11 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت یازدهم)، amu و جرم اتمی میانگین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم در مورد جرم اتم ها صحبت کنیم، اتم هارو نمیبینیم، جرم اونهارو نمیتونیم اندازه گیری کنیم، پس باید یک مقیاس یا م

فیلم جلسه 12 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوازدهم)، تست های amu و جرم اتمی میانگین (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم در امتداد جلسه قبلیمون، که در اصل در مورد amu و محاسبه جرم اتمی صحبت کردیم و اومدیم جرم اتمی میانگین رو خدمتت

فیلم جلسه 13 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سیزدهم)تست هایamuوجرم اتمی میانگین(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم ادامه تست های محاسبه جرم اتمی میانگین رو باهم حل کنیم، تو این جلسه خواسته من از تو چیه؟، این که قبل از هر سوا

فیلم جلسه 14 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهاردهم)، شمارش ذره ها از روی جرم آنها (مول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم به مفهوم مول و استوکیومتری فرمولی بپردازیم، شاید نقطۀ عطف این فصل، یا کل مفهوم شیمی که امسال دارید همین استوک

فیلم جلسه 15 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پانزدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در امتداد مفاهیم مول، که اونها رو اومدیم کاملاً بررسی کردیم، نکات رو گفتیم، استراتژی حل خدمت شما ارائه دادیم، میخوایم

فیلم جلسه 16 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت شانزدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم ادامۀ سؤال های استوکیومتری رو باهم حل کنیم، قبل از اینکه بپردازیم به حل سؤال ها، لطفاً یه مروری داشته باشید ر

فیلم جلسه 17 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخوام تست های قسمت مول و استوکیومتری فرمولی رو تمومش کنیم، دوستان امیدوارم که تست های قبلی رو با دقت نگاه کرده باشید

فیلم جلسه 18 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هجدهم)، نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اگه خاطرتون باشه تو جلسۀ اول خدمتتون عرض کردیم که شیمی دان ها برای پاسخ دادن به سؤال های هستی شناختی، یکی از کارهایی که انجام داد

فیلم جلسه 19 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نوزدهم)،تست های نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم تست های مفهوم نور و طیف نشری خطی رو باهمدیگه حل کنیم و مرور کنیم، دوستان قبل از اینکه به این تست ها بپردازیم،

فیلم جلسه 20 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیستم)، کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم در ادامۀ جلسات قبلی که در مورد نور صحبت کردیم، در مورد طیف نشری خطی صحبت کردیم، انرژی، طول موج و الی آخر، بیا

فیلم جلسه 21 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و یکم)، تست های کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این با تست های کشف ساختار اتم در خدمت شما هستم، اگه خاطرتون باشه زمانی که میخواستیم این درس رو خدمتتون ارائه بدیم، اومدیم صحبت

فیلم جلسه 22 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و دوم)، توزیع الکترون ها در لایه ها و زیر لایه ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در ادامۀ جلسۀ قبلی که اومدیم در مورد اتم صحبت کردیم، گفتیم اتم یه کره ست، هستۀ کوچک و با جرم زیاد در مرکزش قرار داره

فیلم جلسه 23 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و سوم)، آرایش الکترونی اتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه با مفهوم بسیار مهم آرایش الکترونی در خدمت شما هستم، تو جلسۀ قبلی در مورد لایه ها و زیر لایه های الکترونی صحبت کردیم،

فیلم جلسه 24 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و چهارم)، تست های توزیع الکترون ها در لایه ها و زیرل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در ادامه مفاهیم توزیع الکترونها در لایه و زیر لایه و آرایش الکترونی جایی که اومدیم صحبت کردیم در مورد سطح انرژی لایه

فیلم جلسه 25 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و پنجم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ادامه جلسه قبلی میخوایم بقیه تستارو براتون حل کنیم دوستان حتما برای حل تست ها مجددن دارم ارز میکنم یک مروری روی مفاهی

فیلم جلسه 26 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و ششم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ادامۀ سؤال هارو میخوایم حل کنیم و این قسمت رو ببندیم و یک قسمت سؤال های کنکوری و ترکیبی میمونه برای جلسۀ بعدیمون. دوس

فیلم جلسه 27 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و هفتم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم به آخرین بخش تست های آرایش الکترونی بپردازیم، جایی که میخوایم تست های کنکور رو و یه چند تا سؤال های ترکیبی رو

فیلم جلسه 28 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و هشتم)، ساختار اتم و رفتار آن (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم در مورد ساختار اتم و رفتارش صحبت کنیم، شما برای اینکه در مورد رفتار اتم صحبت کنید، باید یک معیار یا ملاک داشت

فیلم جلسه 29 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و نهم)، تست های ساختار اتم و رفتار آن و آرایش الکترونی یون ها (قسمت اول)در این جلس

فیلم جلسه 30 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی ام)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی ام)، تست های ساختار اتم و رفتار آن و آرایش الکترونی یون ها (قسمت دوم)در این جلسه میخو

فیلم جلسه 31 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و یکم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و یکم)، تست های ساختار اتم و رفتار آن و آرایش الکترونی یون ها (قسمت سوم)در این جلسه م

فیلم جلسه 32 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و دوم)، تبدیل اتم ها به یون ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اگه خاطرتون باشه جلسۀ قبلی در مورد یون ها و رفتار اتم ها صحبت کردیم، اومدیم به شما گفتیم که اتم ها دوست دارند الکترون بگیرند، از

فیلم جلسه 33 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و سوم)، تست های تبدیل اتم ها به یون ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم تست های بخش تبدیل اتم ها به یون هارو بررسی کنیم، یعنی جایی که اومدیم بررسی کردیم، چطور اتم ها در شرایط مناسب

فیلم جلسه 34 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و چهارم)، تبدیل اتم ها به مولکول ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم در مورد حُسن ختام فصل یک صحبت کنیم، یعنی تبدیل اتم ها به مولکول ها، اغلب عناصر تو طبیعت بصورت ترکیب یافت میشن

فیلم جلسه 35 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و پنجم)، تست های تبدیل اتم ها به مولکول ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم در مورد تست های اتم ها به مولکول ها صحبت کنم و اونهارو باهمدیگه بررسی کنیم،  قبلش حتماً باید یک مروری روی مفا

فیلم جلسه 36 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و ششم)، تمرین های دوره ای فصل اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم تمرین های دوره ای فصل یک رو با شما بررسی کنیم و پاسخ بدیم، قطعاً هدف مؤلفین کتاب درسی این بود که مروری کلی رو

فیلم جلسه 37 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و هفتم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در امتداد مفاهیم جلسۀ قبلی که اومدیم تمرین های دوره ای انتهای فصل یک رو حل کردیم، میخوایم یک مرور دیگر روی مفاهیم فصل

فیلم جلسه 38 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و هشتم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم ادامۀ تست های ترکیبی رو باهمدیگه حل کنیم، تا تست 362 فکر میکنم باهم حل کردیم، حالا ادامه اش رو میخوایم باهمدی

فیلم جلسه 39 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و نهم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به خونۀ آخر به گام آخر فصل یک رسیدیم، جایی که میخوایم آخرین بخش از تست های ترکیبی و تلفیقی و جمع بندی فصل یک رو باهمدیگه حل کنیم،

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت اول)، هوا کره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به فصل دو رسیدیم ردپای گازها در زندگی این اسم قاعدتن چیزی که به ذهن منو تو میاره ارتباط بین گازهای موجود در کره یا عناصره گازی با

فیلم جلسه 41 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوم)، تست های هوا کره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم در مورد تست های بخش هواکره یا همون جو و یا اتمسفر زمین صحبت کنیم، من و تو میدونیم که زمین ما از بیرون در اصل

فیلم جلسه 42 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سوم)، هوا معجونی ارزشمند

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به ساختار هوا صحبت کنیم، شاید بپرسید ساختار هوا رو که بررسی کردیم، بله، ساختار لایه ای رو اومدیم بررسی ک

فیلم جلسه 43 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهارم)، تست های هوا معجونی ارزشمند

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در جلسۀ قبلی صحبت کردیم، پیرامون هوایی که اجزایی بسیار مفید داره، اومدیم در مورد کاربردهای نیتروژن صحبت کردیم، در مورد کاربردهای

فیلم جلسه 44 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پنجم)، اکسیژن گازی واکنش پذیر در هوا کره  و ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزهادر این جلسه در ام

فیلم جلسه 45 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت ششم)، تست های اکسیژن گازی واکنش پذیر در هوا کره و ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها  در این جلس

فیلم جلسه 46 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفتم)، تست های اکسیژن گازی واکنش پذیر در هواکره و ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 47 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هشتم)، نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم پیرامون نام گذاری ترکیب های مولکولی با شما صحبت کنیم، قبل از اینکه بریم سراغ نام گذاری اول میخوایم یک روش جدی

فیلم جلسه 48 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت نهم)، تست های نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوام پیرامون مفهومه نام گزاری ترکیبهای مولکولی و ترسیم ساختار لوویس ی سری تست ها رو باهم دیگه حل کنیم تا بتونیم مفا

فیلم جلسه 49 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دهم)، تست های نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس (قسمت دوم)در این جلسه میخوایم پیرامو

فیلم جلسه 50 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت یازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت یازدهم)، تست های نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس (قسمت سوم)در این جلسه میخوایم اد

فیلم جلسه 51 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوازدهم)، تست های ساختار لوویس، اسیدهای اکسیژن دار و یون های چند اتمی (قسمت اول)در این جلسه

فیلم جلسه 52 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سیزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سیزدهم)، تست های ساختار لوویس، اسیدهای اکسیژن دار و یون های چند اتمی (قسمت دوم) در این جلسه

فیلم جلسه 53 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهاردهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهاردهم)، تست های ساختار لوویس، اسیدهای اکسیژن دار و یون های چند اتمی (قسمت سوم) در این جلسه

فیلم جلسه 54 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پانزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پانزدهم)، اکسیدها در فرآورده های سوختن و خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی در این جلسه میخوایم پیرا

فیلم جلسه 55 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت شانزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت شانزدهم)، تست اکسیدها در فرآورده های سوختن و خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی رسیدیم به بخش تست ه

فیلم جلسه 56 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفدهم)، تست های خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم ادامۀ تست های بخش اکسیدهای فلزی و نافلزی رو باهمدیگه بررسی کنیم، قطعاً من و شما میدونیم اکسیدهای فلزی اکسیدها

فیلم جلسه 57 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هجدهم)، واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم پیرامون مفهوم واکنش های شیمیایی، تغییر شیمیایی و قانون پایستگی جرم صحبت کنیم، منو شما میدونیم که پیرامون اون

فیلم جلسه 58 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت نوزدهم)، موازنه واکنش های شیمیایی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم پیرامون مفهوم موازنۀ واکنش های شیمیایی صحبت کنیم و روش هایی در اصل برای موازنۀ یک واکنش خدمت شما ارائه بدیم،

فیلم جلسه 59 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیستم)، تست های واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم تست های بخش واکنش های شیمیایی، تغییر شیمیایی و بیان های مختلفش یعنی معادلۀ شیمیایی، معادلۀ نمادین و نوشتاری و

فیلم جلسه 60 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و یکم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم پیرامون مفهوم موازنه واکنش های شیمیایی و در امتداد جلسۀ قبلی در مورد قانون پایستگی جرم در یک واکنش شیمیایی صح

فیلم جلسه 61 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و دوم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم ادامۀ تست های موازنه رو باهمدیگه بررسی کنیم، ولی حتماً قبل از اینکه بخواید فیلم رو نگاه کنید و روند حل هارو ب

فیلم جلسه 62 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و سوم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخوایم ادامۀ تست های موازنه رو باهمدیگه بررسی کنیم و به انتهای اونهارو برسیم و قاعدتاً به سؤال های سختی که یا موازنه

فیلم جلسه 63 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و چهارم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم یه سری تست های کنکوری از مفهوم موازنه رو باهم بررسی کنیم و به یه تعداد تست های ترکیبی بپردازیم تا دیگه بصورت

فیلم جلسه 64 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و پنجم)، چه بر سر هوا کره می آوریم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم صحبت کنیم و ببینیم که من و شمای انسان چه تأثیری داریم روی محیط پیرامونیمون میزاریم. چه بر سر هواکره میاوریم،

فیلم جلسه 65 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و ششم)، تست های چه بر سر هواکره می آوریم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درجلسه قبلی ما اومدیم باهم بحث کردیم پیرامون این که با گذشت زمان با تغییر ساختار زندگی انسانها و برای از بین رفتن نیاز انسانها دا

فیلم جلسه 66 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و هفتم)، تست های اثر گلخانه‌ای

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم تست های بخش اثر گلخانه ای رو باهم بررسی کنیم میدونین اثر گلخانه ای چیه گازهایی مثل کربن دی اکسید و بخار آب ما

فیلم جلسه 67 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و هشتم)، شیمی سبز و توسعه پایدار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم پیرامون توسعه پایدار و شیمیه سبز صحبت کنیم ببینید در جلسات قبلی اگر خاطرتون باشه  ما گفتیم که در طول زمان با

فیلم جلسه 68 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و نهم)، تست های شیمی سبز و توسعه پایدار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه میخوایم تست های بخش شیمی سبز و توسعه پایدار رو باهمدیگه بحث و بررسی کنیم، میدونیم که ما برای اینکه سطح رفاه زندگی خودمون

فیلم جلسه 69 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی ام)، اوزون، دگر شکلی از اکسیژن در هواکره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با مفهوم اوزون و مفهوم دگر شکل، در خدمت شما هستیم، مفهوم آلوترپ، خوب اوزون یک دگرشکل از اکسیژنه یعنی چی؟ مفهوم دگرشکل یعنی شکل دی

فیلم جلسه 70 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و یکم)، تست های اوزون، دگر شکلی از اکسیژن در هواکره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم تست های بخش اوزون، دگر شکلی از اکسیژن در هواکره رو باهم بررسی کنیم، خوب در جلسۀ قبلی اومدیم در مورد دگر شکل ص

فیلم جلسه 71 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و دوم)، خواص و رفتار گازها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم پیرامون یک مفهوم بسیار بسیار مهم در فصل دو صحبت کنیم، میخوایم پیرامون خواص گازها صحبت کنیم و بعد از اون باتوج

فیلم جلسه 72 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و سوم)، خواص و رفتار گازها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم پیرامون قوانین گازها، به ویژه قانون آووگادرو بحث کنیم و باهمدیگه مروری بزنیم، هر موقع بحث آقای آووگادرو میاد

فیلم جلسه 73 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و چهارم)، تست های خواص و رفتار گازها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم تست های بخش خواص و رفتار گازهارو باهمدیگه بررسی کنیم، در جلسۀ قبلی خدمت شما عرض کردیم که گازها، شکل ثابتی ندا

فیلم جلسه 74 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست های مسائل مربوط به رابطۀ بین حجم، فشار و دمای گازهادر این جلسه میخوایم تست ها و مسائل بخش قوانین گازهارو باهمدیگه بررسی کنیم،

فیلم جلسه 75 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست های مسائل مربوط به رابطۀ بین حجم، فشار و دمای گازها (قسمت دوم)در این جلسه میخوایم ادامۀ تست های بخش قوانین گازهارو باهم بررسی

فیلم جلسه 76 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و هفتم)، استوکیومتری واکنشی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم پیرامون مفهوم استوکیومتری صحبت کنیم، قطعاً خاطرتون هم هست در فصل یک هم پیرامون استوکیومتری صحبت کردیم ولی اون

فیلم جلسه 77 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و هشتم)، استوکیومتری واکنشی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم مفاهیم استوکیومتری حجمی رو ادامه بدیم، ولی با نگاهی غیر استاندارد، یعنی استوکیومتری حجمی غیر استاندارد رو میخ

فیلم جلسه 78 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و نهم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم بریم سراغ تست های مفهوم استوکیومتری و قراره اونهارو باهمدیگه بررسی کنیم، تست های اولیه ای که قراره باهمدیگه ب

فیلم جلسه 79 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهلم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم تست های بخش ارتباط های مولی ذره ای و جرمی مولی رو باهمدیگه حل کنیم، یعنی تو بحث اول که ذره ای و مولیه قاعدتاً

فیلم جلسه 80 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و یکم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه تست های بخش جرمی جرمی مسائل استوکیومتری بخش جرمی جرمی رو باهمدیگه دنبال می کنیم و در ادامه میخوایم بریم سراغ تست های

فیلم جلسه 81 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و دوم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم ادامۀ تست های بخش استوکیومتری رو باهمدیگه بررسی کنیم و قاعدتاً تمرکزمون روی تست های استوکیومتری گازها در شرای

فیلم جلسه 82 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و سوم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم تست های کنکوری بخش استوکیومتری رو باهمدیگه بررسی کنیم، منطقاً این تست ها متشکل از همۀ انواع سؤال ها و نوع ها

فیلم جلسه 83 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و چهارم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم تست های بخش پایانی استوکیومتری رو باهمدیگه بررسی کنیم، یه تعداد از تست های کنکوری باقی مونده بود که میخوایم ا

فیلم جلسه 84 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تولید آمونیاک، کاربردی از واکنش گازها در صنعت، حل تست های 333 الی 347به آخرین جلسۀ فصل دوم رسیدیم، خداروشکر. به مفهوم آمونیاک و ت

فیلم جلسه 85 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت اول)، پیرامون آب کره، تست های 1 تا 5

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم ورود کنیم به فصل سوم؛ آب، آهنگ زندگی. خوب همون طور که از اسمش مشخصه در این جلسه میخوایم پیرامون آب صحبت کنیم،

فیلم جلسه 86 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دوم)، همراهان ناپیدای آب و یون های چنداتمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم پیرامون همراهان ناپیدای آب صحبت کنیم، چه چیزی همراه آب که من و شما نمیبینیم، یون های محلول در آب، مولکول هایی

فیلم جلسه 87 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت سوم)، همراهان ناپیدای آب و یون های چنداتمی، تست های 6 تا 22

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم تست های بخش همراهان ناپیدای آب و یون های چند اتمی رو باهم بررسی کنیم، در جلسه قبلی عرض کردیم خدمتتون، همراه آ

فیلم جلسه 88 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت چهارم)، همراهان ناپیدای آب و یون های چنداتمی، تست های 23 تا 35

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 در این جلسه ادامه ی تست های یون های چند اتمی همان همراهان ناپیدای آبی را بررسی کنیم با هم، بریم سراغ تست ها تا سرعت عمل را در ای

فیلم جلسه 89 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت پنجم)، محلول و مقدار حل شونده ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم پیرامون مفهوم محلول و غلظت صحبت کنیم، بیان های غلظت که اولیش ppm هست، ما در جلسه قبلی در مورد همراهان ناپیدای

فیلم جلسه 90 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت ششم)، یون های چند اتمی محلول و مقدار حل شونده ها ، تست های 36 تا 4

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم بخش محلول و مقدار حل شونده رو باهم برسی کنیم خوب میدونین محلول از دو قسمت حلال و حل شونده تشکیل میشه و حلال ج

فیلم جلسه 91 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هفتم)، ppm، تست های 50 تا 60

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم تستهای بخش ppn رو باهم دیگه برسی کنیم در جلسه قبلی مفهوم ppn رو به صورت کامل برسی کردم خدمتتون عرض  کردم که ب

فیلم جلسه 92 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هشتم)، درصد جرمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم پیرامون بحث درصد جرمی صحبت  کنیم درصد جرمی از نظر ظاهری و مفهومی خیلی نزدیک به ppn است ppn چی بود گفتیم یک می

فیلم جلسه 93 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت نهم)، تست های 61 تا 70، ppm و درصد جرمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخواهیم تست های بخش ppm یعنی باقی مونده تست ppm  و تستهای درصد جرمی باهم بررسی کنیم . صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزش

فیلم جلسه 94 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دهم)، درصد جرمی، تست های 71 تا 80

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم راجع به درصد جرمی صحبت کنیم که یکی از لازمه های حل مسایل غلظت هست پس با دقت به تست ها توجه کنید تا یکی از مسایل مهم

فیلم جلسه 95 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت یازدهم)، درصد جرمی، تست های 81 تا 89

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
خب این جلسه رسیدیم به درصد جرمی که امروز تیپ سوال های جدید رو براتون آماده کردیم که درصد جرمی های محلول رو بررسی خواهیم کرد.با ما

فیلم جلسه 96 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دوازدهم)، غلظت مولی (مولار)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم مفهوم غلظت رو پیش ببریم بعد از دو مبحث غلظتی جرمی میخوایم وارد غلظت مولی بشیم که شما با مول حل شونده و حلال ر

فیلم جلسه 97 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت سیزدهم)، غلظت مولی، تست های 90 تا 97

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه جلسه قبلی که به غلظت مولی پرداختیم و اونو کامل تدریس کردیم میخوایم تست های این مبحث رو بررسی کنیم این مبحث بسیار مهم و س

فیلم جلسه 98 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت چهاردهم)، حل تست غلظت مولی (مولار)، تست 98 الی 102

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم ادامه تست های غلظت مولار رو باهم بررسی کنیم و ی سری تیپ تست غلظت مولار و ppm  و بقیه مباحث رو که باهم ترکیب ک

فیلم جلسه 99 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت پانزدهم)، حل تست غلظت مولی (مولار)، تست 103 الی 110

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه تست های مفهمومی قسمت غلظت مولی رو بررسی میکنیم و در مورد تغییر غلظت محلول ها صحبت خواهیم کرد با ما همراه باشید صفر تا

فیلم جلسه 100 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت شانزدهم)، حل تست غلظت مولی (مولار)، تست 111 الی 118

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به آخرین ایستگاه مفهوم، غلظت مولی یا مولار رسیدیم و می خواهیم تست های نهایی این مفهوم را با هم بررسی کنیم. صفر تا صد شیمی دهم (نظ

فیلم جلسه 101 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هفدهم)، انحلال پذیری مواد جامد در آب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم پیرامون مفهوم انحلال پذیری مواد جامد در آب صحبت کنیم، همونطور که میدونید حل شدن مواد جامد در آب، پارامترهای و

فیلم جلسه 102 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هجدهم)، حل تست انحلال پذیری، تست 119 الی 129

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه ی جلسه ی قبل پیرامون مفهوم انحلال پذیری صحبت کردیم و می خواهیم در این جلسه به تست های این بخش برسیم، تست های در خصوص این

فیلم جلسه 103 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت نوزدهم)، حل تست انحلال‌پذیری، تست 141 الی 149

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم ادامۀ تست‌های مفهوم انحلال‌پذیری رو با هم بررسی کنیم و در این جلسه میخوایم بریم سراغ تست‌هایی بر مبنای نمودار

فیلم جلسه 104 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیستم)، حل تست انحلال‌پذیری، تست 150 الی 156

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
پیرامون مفهوم انحلال پذیری تست های مربوط بهش را حل می کنیم و به معادله خط انحلال پذیری می رسیم. صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی ج

فیلم جلسه 105 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و یکم) ، حل تست انحلال پذیری، تست 157 الی 166

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخواهیم تستای مربوط به انحلال پذیری رو با هم دیگه حل کنیم و به مفهوم رسوب بپردازیم صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی ج

فیلم جلسه 106 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و دوم) ، حل تست های کنکور انحلال پذیری و غلظت، تست 167 الی 176

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم تستای کنکوری انحلال پذیری و غلظت و استوکیومتری رو با هم حل کنیم صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) احسان

فیلم جلسه 107 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و سوم)، حل تست‌های کنکور انحلال‌پذیری، تست‌های 177 الی 188

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بریم با هم تست‌های کنکور از مبحث انحلال‌پذیری رو ببینیم. صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) احسان گودرزی فیلم جلسه 107 - فصل

فیلم جلسه 108 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و چهارم)، رفتار آب و دیگر مولکول ها در میدان الکتریکی(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و چهارم) ، رفتار آب و دیگر مولکول ها در میدان الکتریکی(قسمت اول) صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموز

فیلم جلسه 109 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی(قسمت بیست و پنجم) ، رفتار آب و دیگر مولکول ها در میدان الکتریکی(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم: آب، آهنگ زندگی(قسمت بیست و پنجم) ، رفتار آب و دیگر مولکول ها در میدان الکتریکی(قسمت دوم) صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 110 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و ششم)، آب و دیگر حلال ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و ششم)، آب و دیگر حلال ها (قسمت اول) صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) احسان گودرزی فیلم

فیلم جلسه 111 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و هفتم)، آب و دیگر حلال ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و هفتم)، آب و دیگر حلال ها (قسمت دوم) صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) احسان گودرزی فیلم

فیلم جلسه 112 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و هشتم)، انحلال پذیری گاز ها در آب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و هشتم)، انحلال پذیری گاز ها در آب صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) احسان گودرزی فیلم جل

فیلم جلسه 113 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و نهم)، ردپای آب در زندگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و نهم)، ردپای آب در زندگی صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) احسان گودرزی فیلم جلسه 113 -

فیلم جلسه 114 - تست های کتاب الگو (قسمت اول)، حل تست 189 الی 204

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست های کتاب الگو (قسمت اول)، حل تست 189 الی 204 صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) احسان گودرزی فیلم جلسه 114 - تست های کتا

فیلم جلسه 115 - تست های کتاب الگو (قسمت دوم)، حل تست 205 الی 219

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست های کتاب الگو (قسمت دوم)، حل تست 205 الی 219 صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) احسان گودرزی فیلم جلسه 115 - تست های کتا

فیلم جلسه 116 - تست های کتاب الگو (قسمت سوم)، حل تست 220 الی 234

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست های کتاب الگو (قسمت سوم)، حل تست 220 الی 234 صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) احسان گودرزی فیلم جلسه 116 - تست های کتا

فیلم جلسه 117 - تست های کتاب الگو (قسمت چهارم)، حل تست 232 الی 245

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست های کتاب الگو (قسمت چهارم)، حل تست 232 الی 245 صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) احسان گودرزی فیلم جلسه 117 - تست های ک

فیلم جلسه 118 - تست های کتاب الگو (قسمت پنجم)، حل تست 246 الی 263

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست های کتاب الگو (قسمت پنجم)، حل تست 246 الی 263 صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) احسان گودرزی فیلم جلسه 118 - تست های کت

فیلم جلسه 119 - تست های کتاب الگو (قسمت ششم)، حل تست 264 الی 278

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست های کتاب الگو (قسمت ششم)، حل تست 264 الی 278 صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) احسان گودرزی فیلم جلسه 119 - تست های کتا

فیلم جلسه 120 - تست های کتاب الگو (قسمت هفتم)، حل تست 279 الی 290

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست های کتاب الگو (قسمت هفتم)، حل تست 279 الی 290 صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) احسان گودرزی فیلم جلسه 120 - تست های کت

فیلم جلسه 121 - تست‌های کتاب الگو (قسمت هشتم)، حل تست 291 الی 295

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست‌های کتاب الگو (قسمت هشتم)، حل تست 291 الی 295 صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) احسان گودرزی فیلم جلسه 121 - تست‌های کت

فیلم جلسه 122 - تست‌های کتاب الگو (قسمت نهم)، حل تست 296 الی 301

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست‌های کتاب الگو (قسمت نهم)، حل تست 296 الی 301 صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) احسان گودرزی فیلم جلسه 122 - تست‌های کتا

فیلم جلسه 123 - تست‌های کتاب الگو (قسمت دهم)، حل تست 317 الی 331

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست‌های کتاب الگو (قسمت دهم)، حل تست 317 الی 331 صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) احسان گودرزی فیلم جلسه 123 - تست‌های کتا

فیلم جلسه 124 - تست‌های کتاب الگو (قسمت یازدهم)، حل تست 335 الی 349

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست‌های کتاب الگو (قسمت یازدهم)، حل تست 335 الی 349 صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) احسان گودرزی فیلم جلسه 124 - تست‌های