فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 16 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت شانزدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت دوم)

در این جلسه میخوایم ادامۀ سؤال های استوکیومتری رو باهم حل کنیم، قبل از اینکه بپردازیم به حل سؤال ها، لطفاً یه مروری داشته باشید روی تعاریفی که داشتیم، تعریف مول، جرم مولی، اینجا یه سری سؤال داریم با چگالی در ارتباطه، مفهوم چگالی و بیاین ضرایب تغییر یا عامل تمدیدی که از هر کدوم از اینها استخراج میشه رو برای خودتون بنویسید، تا بتونید سؤال هارو راحت تر حل کنید. با ما همراه باشید.