راه های ارتباطی با آلاء


نشانی

تهران ، خ آزادی ، خ حبیب اللهی خ شهید احمد قاسمی نبش کوچه گلستان ، 59 - کد پستی : 1459993639


شماره تماس

021-66008150 - شماره اداری آلاء (لطفا تماس نگیرید)


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ادمین (امور مالی)

موسسه غیرتجاری توسعه علمی آموزشی عدالت محور آلاء
خدمات اصلی آموزش توسط آلاء رایگان ارائه می شوند و آلاء با فروش محصولات آموزشی جانبی، هزینه های خود را تامین می کند.