فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 20 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیستم)، کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم)

در این جلسه میخوایم در ادامۀ جلسات قبلی که در مورد نور صحبت کردیم، در مورد طیف نشری خطی صحبت کردیم، انرژی، طول موج و الی آخر، بیایم طیف نشری خطی رو توجیه کنیم، این طیف نشری خطی چرا بوجود میاد، چرا طیف نشری خطی ایزوتوپ ها روی یک عنصر یکسانه ولی طیف نشری خطی عناصر مختلف باهم متفاوته، قاعدتاً باید تفاوت در ساختار اتم وجود داشته باشه، یعنی بین اتم و عناصر مختلف تفاوت های ساختاری وجود داره، تفاوت در لایه های الکترونی وجود داره، اینجا برمیگردیم به مدل کوانتومی، به نظریۀ بول و بعدش مدل کوانتومی، اینکه ساختار اتم یک ساختار لایۀ ای، اینکه هر یک از لایه ها یک سطح انرژی معین دارند، یک جذب انرژی داریم، یک نشر انرژی داریم و الی آخر، با ما همراه باشید تا تمام این مطالب رو براتون توضیح بدیم.