فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 36 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و ششم)، تمرین های دوره ای فصل اول

در این جلسه میخوایم تمرین های دوره ای فصل یک رو با شما بررسی کنیم و پاسخ بدیم، قطعاً هدف مؤلفین کتاب درسی این بود که مروری کلی روی مفاهیم فصل یک داشته باشند، پس من و تو متناسب با این مرور، باید قبل از اینکه این مطالب رو بخونیم، بریم مهم ترین بخش های این فصل رو حداقل یه نگاه بهش بندازیم. مثل آرایش الکترونی. مثل محاسبۀ جرم اتمی میانگین، مثل ترکیب های یونی و مولکولی، ساختار لوویس، مثل استوکیومتری فرمولی و از این دست خیلی مفاهیم هست ولی اینها برای ما بسیار مهمه چون مؤلفین از اینها برای ما سؤال آوردند. پس یک مروری روی این مفاهیم داشته باشید بعد با ما همراه باشید برای حل مسائل.

آرشآرش