فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 11 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت یازدهم)، amu و جرم اتمی میانگین

در این جلسه میخوایم در مورد جرم اتم ها صحبت کنیم، اتم هارو نمیبینیم، جرم اونهارو نمیتونیم اندازه گیری کنیم، پس باید یک مقیاس یا معیار جدید ارائه بدیم. میایم amu صحبت میکنیم. اگه یادتون باشه میگفتیم عناصر میتونه اتم های متفاوتی داشته باشه، یعنی مفهوم ایزوتوپ ها. پس قاعدتاً باید بیایم بین جرم این اتم های مختلف یعنی جرم اتم های یک عنصر که باهم متفاوت هستند، یک میانگین بگیریم. یعنی جرم اتمی میانگین.