فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 1 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول) پیدایش عناصر و تبدیل جرم به انرژی

در این جلسه داریم درباره پیدایش عناصر و تبدیل جرم به انرژی صحبت میکنیم، ببینیم که عناصر چجوری پدید اومدن، در جهان هستی، در کیهان، زادگاه اونها و بعد از اون این انرژی که داره به ما میرسه که قطعاً در طی یک فرایند شیمیایی نیست، و قطعاً طی یک فرایند هسته ای، چجوری ایجاد میشه.