فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 7 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفتم)، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت اول)

تو این جلسه میخوام شروع کنم تست های ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ هارو بزنم. تمرکزمون بیشتر روی هیدروژن هست اینجا. اگه یادت باشه یه مفهومی داشتیم به اسم نیمه عمر، ما اونجا فقط اومدیم تعریفش کردیم و یه توضیح کلی دادیم. اینجا میخوایم تمرکز بیشتری روش داشته باشیم و مسائلش رو حل کنیم. پس باید بهتون درس بدم مسائلش رو.