فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

Loading
معرفی مباحث صفر تا صد شیمی سال دهم

فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث صفر تا صد شیمی سال ...

در این مجموعه تمام سه فصل شیمی دهم رو ما بررسی میکنیم، تمام ریز مباحث رو استخراج میکنیم. درون جزوه م ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول) پیدایش عناصر و تبدیل جرم به انرژی

فیلم جلسه 1 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ه ...

در این جلسه داریم درباره پیدایش عناصر و تبدیل جرم به انرژی صحبت میکنیم، ببینیم که عناصر چجوری پدید ا ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت دوم)تست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین(1)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ه ...

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوم)، تست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین ...
فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سوم)تست های بخش شناخت کیهان،زمین و مشتری و رابطه انیشتین(2)

فیلم جلسه 3 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هس ...

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سوم)، تست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهارم) اتم، مسائل ذرات زیر اتمی

فیلم جلسه 4 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ه ...

در جلسه گذشته در مورد پیدایش عناصر، روند پیدایش عناصر و منشأش صحبت کردیم. تو ادامه اومدیم طی واکنش ه ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پنجم)، ایزوتوپ و رادیوایزوتوپ

فیلم جلسه 5 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ه ...

تو این جلسه میخوام به سؤال موعودمون پاسخ بدم، سؤال موعودمون چی بود؟، چرا e=mc2 میخونیم؟، چرا انرژیِ ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت ششم)، تست های بخش اتم و ذرات زیر اتمی، ایزوتوپ ها

فیلم جلسه 6 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ه ...

در این جلسه میخوایم تست های اتم و ذرات زیر اتمی رو حل کنیم، مسائل ذرات زیر اتمی، اگر یادت باشه یه اس ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفتم)، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ه ...

تو این جلسه میخوام شروع کنم تست های ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ هارو بزنم. تمرکزمون بیشتر روی هیدروژن ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هشتم)، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ه ...

در این جلسه میخوایم تست های مربوط به ایزوتوپ ها و در اصل خواص رادیوایزوتوپ ها، رادیوایزوتوپ هایی که ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ه ...

در این جلسه میخوایم در مورد جدول تناوبی عناصر و چیدمان عنصرها در این جدول صحبت کنیم. جایی که براساس ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم تست های قسمت جدول دوره ای عناصر که حالا اومدیم براساس عدد اتمی اونهارو چیدمان کر ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت یازدهم)، amu و جرم اتمی میانگین

فیلم جلسه 11 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم در مورد جرم اتم ها صحبت کنیم، اتم هارو نمیبینیم، جرم اونهارو نمیتونیم اندازه گیر ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوازدهم)، تست های amu و جرم اتمی میانگین (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم در امتداد جلسه قبلیمون، که در اصل در مورد amu و محاسبه جرم اتمی صحبت کردیم و اوم ...
فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سیزدهم)تست هایamuوجرم اتمی میانگین(قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای ه ...

در این جلسه میخوایم ادامه تست های محاسبه جرم اتمی میانگین رو باهم حل کنیم، تو این جلسه خواسته من از ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهاردهم)، شمارش ذره ها از روی جرم آنها (مول)

فیلم جلسه 14 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم به مفهوم مول و استوکیومتری فرمولی بپردازیم، شاید نقطۀ عطف این فصل، یا کل مفهوم ش ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پانزدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت اول)

فیلم جلسه 15 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه در امتداد مفاهیم مول، که اونها رو اومدیم کاملاً بررسی کردیم، نکات رو گفتیم، استراتژی حل ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت شانزدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 16 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم ادامۀ سؤال های استوکیومتری رو باهم حل کنیم، قبل از اینکه بپردازیم به حل سؤال ها، ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 17 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

تو این جلسه میخوام تست های قسمت مول و استوکیومتری فرمولی رو تمومش کنیم، دوستان امیدوارم که تست های ق ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هجدهم)، نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی

فیلم جلسه 18 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

اگه خاطرتون باشه تو جلسۀ اول خدمتتون عرض کردیم که شیمی دان ها برای پاسخ دادن به سؤال های هستی شناختی ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نوزدهم)،تست های نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی

فیلم جلسه 19 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم تست های مفهوم نور و طیف نشری خطی رو باهمدیگه حل کنیم و مرور کنیم، دوستان قبل از ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیستم)، کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم)

فیلم جلسه 20 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم در ادامۀ جلسات قبلی که در مورد نور صحبت کردیم، در مورد طیف نشری خطی صحبت کردیم، ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و یکم)، تست های کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم)

فیلم جلسه 21 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این با تست های کشف ساختار اتم در خدمت شما هستم، اگه خاطرتون باشه زمانی که میخواستیم این درس رو خد ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و دوم)، توزیع الکترون ها در لایه ها و زیر لایه ها

فیلم جلسه 22 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه در ادامۀ جلسۀ قبلی که اومدیم در مورد اتم صحبت کردیم، گفتیم اتم یه کره ست، هستۀ کوچک و با ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و سوم)، آرایش الکترونی اتم

فیلم جلسه 23 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه با مفهوم بسیار مهم آرایش الکترونی در خدمت شما هستم، تو جلسۀ قبلی در مورد لایه ها و زیر ل ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و چهارم)، تست های توزیع الکترون ها در لایه ها و زیرل

فیلم جلسه 24 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه در ادامه مفاهیم توزیع الکترونها در لایه و زیر لایه و آرایش الکترونی جایی که اومدیم صحبت ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و پنجم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 25 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه ادامه جلسه قبلی میخوایم بقیه تستارو براتون حل کنیم دوستان حتما برای حل تست ها مجددن دارم ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و ششم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت سوم)

فیلم جلسه 26 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه ادامۀ سؤال هارو میخوایم حل کنیم و این قسمت رو ببندیم و یک قسمت سؤال های کنکوری و ترکیبی ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و هفتم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 27 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم به آخرین بخش تست های آرایش الکترونی بپردازیم، جایی که میخوایم تست های کنکور رو و ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و هشتم)، ساختار اتم و رفتار آن (قسمت اول)

فیلم جلسه 28 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم در مورد ساختار اتم و رفتارش صحبت کنیم، شما برای اینکه در مورد رفتار اتم صحبت کنی ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و نهم)

فیلم جلسه 29 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و نهم)، تست های ساختار اتم و رفتار آن و آرایش الکترون ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی ام)

فیلم جلسه 30 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

 فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی ام)، تست های ساختار اتم و رفتار آن و آرایش الکترونی یون ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و یکم)

فیلم جلسه 31 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

 فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و یکم)، تست های ساختار اتم و رفتار آن و آرایش الکترونی ی ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و دوم)، تبدیل اتم ها به یون ها

فیلم جلسه 32 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

اگه خاطرتون باشه جلسۀ قبلی در مورد یون ها و رفتار اتم ها صحبت کردیم، اومدیم به شما گفتیم که اتم ها د ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و سوم)، تست های تبدیل اتم ها به یون ها

فیلم جلسه 33 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم تست های بخش تبدیل اتم ها به یون هارو بررسی کنیم، یعنی جایی که اومدیم بررسی کردیم ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و چهارم)، تبدیل اتم ها به مولکول ها

فیلم جلسه 34 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم در مورد حُسن ختام فصل یک صحبت کنیم، یعنی تبدیل اتم ها به مولکول ها، اغلب عناصر ت ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و پنجم)، تست های تبدیل اتم ها به مولکول ها

فیلم جلسه 35 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم در مورد تست های اتم ها به مولکول ها صحبت کنم و اونهارو باهمدیگه بررسی کنیم،  قبل ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و ششم)، تمرین های دوره ای فصل اول

فیلم جلسه 36 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم تمرین های دوره ای فصل یک رو با شما بررسی کنیم و پاسخ بدیم، قطعاً هدف مؤلفین کتاب ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و هفتم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت اول)

فیلم جلسه 37 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه در امتداد مفاهیم جلسۀ قبلی که اومدیم تمرین های دوره ای انتهای فصل یک رو حل کردیم، میخوای ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و هشتم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت دوم)

فیلم جلسه 38 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم ادامۀ تست های ترکیبی رو باهمدیگه حل کنیم، تا تست 362 فکر میکنم باهم حل کردیم، حا ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و نهم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت سوم)

فیلم جلسه 39 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

به خونۀ آخر به گام آخر فصل یک رسیدیم، جایی که میخوایم آخرین بخش از تست های ترکیبی و تلفیقی و جمع بند ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت اول)، هوا کره

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

به فصل دو رسیدیم ردپای گازها در زندگی این اسم قاعدتن چیزی که به ذهن منو تو میاره ارتباط بین گازهای م ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوم)، تست های هوا کره

فیلم جلسه 41 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم در مورد تست های بخش هواکره یا همون جو و یا اتمسفر زمین صحبت کنیم، من و تو میدونی ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سوم)، هوا معجونی ارزشمند

فیلم جلسه 42 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم راجع به ساختار هوا صحبت کنیم، شاید بپرسید ساختار هوا رو که بررسی کردیم، بله، ساخ ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهارم)، تست های هوا معجونی ارزشمند

فیلم جلسه 43 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در جلسۀ قبلی صحبت کردیم، پیرامون هوایی که اجزایی بسیار مفید داره، اومدیم در مورد کاربردهای نیتروژن ص ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 44 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پنجم)، اکسیژن گازی واکنش پذیر در هوا کره  و ترکیب اکسیژن با فلز ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 45 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت ششم)، تست های اکسیژن گازی واکنش پذیر در هوا کره و ترکیب اکسیژن ب ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 46 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفتم)، تست های اکسیژن گازی واکنش پذیر در هواکره و ترکیب اکسیژن ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هشتم)، نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس

فیلم جلسه 47 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم پیرامون نام گذاری ترکیب های مولکولی با شما صحبت کنیم، قبل از اینکه بریم سراغ نام ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت نهم)، تست های نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس

فیلم جلسه 48 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوام پیرامون مفهومه نام گزاری ترکیبهای مولکولی و ترسیم ساختار لوویس ی سری تست ها رو با ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دهم)

فیلم جلسه 49 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دهم)، تست های نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس (قسمت د ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 50 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت یازدهم)، تست های نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس (قس ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 51 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوازدهم)، تست های ساختار لوویس، اسیدهای اکسیژن دار و یون های چن ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 52 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سیزدهم)، تست های ساختار لوویس، اسیدهای اکسیژن دار و یون های چند ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 53 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهاردهم)، تست های ساختار لوویس، اسیدهای اکسیژن دار و یون های چن ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 54 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پانزدهم)، اکسیدها در فرآورده های سوختن و خواص اکسیدهای فلزی و نا ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت شانزدهم)

فیلم جلسه 55 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت شانزدهم)، تست اکسیدها در فرآورده های سوختن و خواص اکسیدهای فلزی ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفدهم)، تست های خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی

فیلم جلسه 56 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم ادامۀ تست های بخش اکسیدهای فلزی و نافلزی رو باهمدیگه بررسی کنیم، قطعاً من و شما ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هجدهم)، واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم

فیلم جلسه 57 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم پیرامون مفهوم واکنش های شیمیایی، تغییر شیمیایی و قانون پایستگی جرم صحبت کنیم، من ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت نوزدهم)، موازنه واکنش های شیمیایی

فیلم جلسه 58 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم پیرامون مفهوم موازنۀ واکنش های شیمیایی صحبت کنیم و روش هایی در اصل برای موازنۀ ی ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیستم)، تست های واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم

فیلم جلسه 59 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم تست های بخش واکنش های شیمیایی، تغییر شیمیایی و بیان های مختلفش یعنی معادلۀ شیمیا ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و یکم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی

فیلم جلسه 60 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم پیرامون مفهوم موازنه واکنش های شیمیایی و در امتداد جلسۀ قبلی در مورد قانون پایست ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و دوم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 61 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم ادامۀ تست های موازنه رو باهمدیگه بررسی کنیم، ولی حتماً قبل از اینکه بخواید فیلم ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و سوم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 62 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

تو این جلسه میخوایم ادامۀ تست های موازنه رو باهمدیگه بررسی کنیم و به انتهای اونهارو برسیم و قاعدتاً ...

فیلم جلسه 49 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دهم)

فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دهم)، تست های نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس (قسمت دوم)

در این جلسه میخوایم پیرامونِ مسائل ساختار لوویس صحبت کنیم و تست های بعدی ساختار لوویس رو باهمدیگه بررسی کنیم و به تست های جون دارتری قراره بپردازیم و نکاتی رو باهمدیگه مرور کنیم، به نظر من هر سه روشِ در اصل ساختار لوویس رو در ذهن بسپار و با هر کدوم که راحت تری پیش برو و ازش استفاده کن، میبینی امروز که ما میخوایم از هر سه روش استفاده کنیم و خیلی موقع ها دو روش دوم فقط با استفاده از تعداد پیوند ما میومدیم ساختار ترسیم میکردیم، به درد ما میخوره، برای اینکه اصلاً ترسیم ساختار نکنیم و بتونیم به جواب برسیم. پس با ما همراه باشید.