فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 26 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و ششم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت سوم)

در این جلسه ادامۀ سؤال هارو میخوایم حل کنیم و این قسمت رو ببندیم و یک قسمت سؤال های کنکوری و ترکیبی میمونه برای جلسۀ بعدیمون. دوستان سؤال هایی که تو این جلسه داریم، سؤال هایی هستش که بیشتر پیرامون آرایش الکترونی فشرده ست، سؤال هایی که در مورد تعیین گروهه، در مورد تعداد الکترون های لایه ظرفیته، پس این مفاهیم رو یکبار مرور بکن بعد بیا سؤال هارو حل کن. با ما همراه باشید.