فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 53 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهاردهم)

 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهاردهم)، تست های ساختار لوویس، اسیدهای اکسیژن دار و یون های چند اتمی (قسمت سوم) 

در این جلسه میخوایم پیرامون مفهوم ساختار لوویس یک جمع بندی داشته باشیم، تست های کنکوری این مفهوم رو باهمدیگه حل کنیم، قطعاً بهترین حالت اینه که شما قبلاً تست هارو یکبار بررسی کرده باشید اگر ایراد و اشکالی است، اون رو برطرف کرده باشید و به اون تست ها بعنوان یک تست جمع بندی نگاه کنید و سعی می کنیم که نکات رو یکبار دیگه تو این تست ها مرور کنیم. شیوۀ ترسیم ساختار لوویس رو، حالا شیوه های مختلفش رو و در اصل به مفهوم جفت الکترون های پیوندی، ناپیوندی و نسبت در اصل اونها و انواع و اقسام تیپ سؤال هایی که از این مفهوم میشه پرسید و همه بپردازیم تا هر چه بهتر شما رو در مسیر موفقیت بتونیم کمک کنیم، با ما همراه باشید بریم سراغ تست ها.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم