فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 32 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و دوم)، تبدیل اتم ها به یون ها

اگه خاطرتون باشه جلسۀ قبلی در مورد یون ها و رفتار اتم ها صحبت کردیم، اومدیم به شما گفتیم که اتم ها دوست دارند الکترون بگیرند، از دست بدهند و یا به اشتراک بزارند، خوب این تبادل الکترون ها، اشتراک گذاری هارو گذاشتم کنار، این تبادل الکترون ها، قاعدتاً یعنی تشکیل یون، یعنی تشکیل یه ذرۀ باردار، خوب یه اتمی مثل اتم گروه اول، گروه دوم، که کتاب میگه در شرایط مناسب، تمایل دارد تمام الکترون های لایه ظرفیت خود را از دست داده، به آرایش گاز نجیب پیش از خود برسد، آیا بصورت خود به خودی این کار رو انجام میده، یعنی شما اینجوری فلز رو نگه دارید، الکترون از دست میده؟، اون شرایط مناسبه یعنی چی؟، یا مثلاً عنصری از گروه 17 الکترون میگیره به آرایش گاز نجیب هم دورۀ خودش میرسه. قراره تو این جلسه صحبت کنیم که این تبادل چه شکلی اتفاق میفته، ترکیب یونی یعنی چی، ترکیب یونی دوتایی یعنی چی، یون های تک اتمی یعنی چی و الی آخر. با ما همراه باشید بریم سراغ درسناممون تا تمام این سؤال هارو بررسی کنیم.