فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 39 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و نهم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت سوم)

به خونۀ آخر به گام آخر فصل یک رسیدیم، جایی که میخوایم آخرین بخش از تست های ترکیبی و تلفیقی و جمع بندی فصل یک رو باهمدیگه حل کنیم، یه سری مفاهیم رو قبلاً باهمدیگه بررسی کردیم، مثل ساختار اتم و محاسبۀ ذرات زیر اتمی، مثل رادیو ایزوتوپ ها، مثل استوکیومتری فرمولی، مثل تبدیل جرم به انرژی، جرم اتمی میانگین و از این دست مفاهیم، از اینجا به بعد هم مفاهیم مهمی داریم، آرایش الکترونی رو داریم، طیف نشری خطی رو داریم، ساختار اتم رو داریم که بسیار مهمه، میایم در مورد پیوند یونی و پیوند کوالانسی صحبت میکنیم، آرایش الکترون نقطۀ اتم رو داریم، پس قاعدتاً مابقی فصل یک هم برای ما بسیار مهمه، دوستان امیدوارم که از تمام مفاهیمی که خدمتتون عرض کردم که با تمام توان هم خدمتتون ارائه دادم، تا این لحظه استفاده برده باشید و امیدوارم به همین اندازه که من انرژی گذاشتم، افزون بر من انرژی گذاشته باشید، مفاهیم رو یاد گرفته باشید، مطالعه کرده باشید و این گام آخر رو هم بتونید به محکمی و به خوبی باهم همراه باشیم. بریم سراغ تست ها.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم