فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 47 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هشتم)، نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس

در این جلسه میخوایم پیرامون نام گذاری ترکیب های مولکولی با شما صحبت کنیم، قبل از اینکه بریم سراغ نام گذاری اول میخوایم یک روش جدیدی برای ترسیم ساختار لوویس و ساختار لوویس مولکول ها، خدمت شما ارائه بدیم، دوتا روش تو فصل یک  گفته بودیم، یک روش سومی که هم سرعتی تره، هم میتونی ترکیب های سخت تر رو باهاش ترسیم کنید، البته که شما با هر روشی که در اصل راحت تر میتونید ترسیم کنید، اون بهترین روشه، حتماً نباید بگیم آقا روش سوم رو باید یاد بگیرید، نه. هر کدوم که خودت راحتی. در ادامه هم میرسیم به نامگذاری ترکیب های مولکولی و براتون یه سری تمرین حل میکنیم که البته برای تثبیت بیشتر قطعاً تو جلسات بعدی میریم سراغ تست ها. با ما همراه باشید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم