فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

Loading
معرفی مباحث صفر تا صد شیمی سال دهم

فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث صفر تا صد شیمی سال ...

در این مجموعه تمام سه فصل شیمی دهم رو ما بررسی میکنیم، تمام ریز مباحث رو استخراج میکنیم. درون جزوه م ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول) پیدایش عناصر و تبدیل جرم به انرژی

فیلم جلسه 1 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ه ...

در این جلسه داریم درباره پیدایش عناصر و تبدیل جرم به انرژی صحبت میکنیم، ببینیم که عناصر چجوری پدید ا ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت دوم)تست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین(1)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ه ...

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوم)، تست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین ...
فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سوم)تست های بخش شناخت کیهان،زمین و مشتری و رابطه انیشتین(2)

فیلم جلسه 3 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هس ...

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سوم)، تست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهارم) اتم، مسائل ذرات زیر اتمی

فیلم جلسه 4 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ه ...

در جلسه گذشته در مورد پیدایش عناصر، روند پیدایش عناصر و منشأش صحبت کردیم. تو ادامه اومدیم طی واکنش ه ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پنجم)، ایزوتوپ و رادیوایزوتوپ

فیلم جلسه 5 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ه ...

تو این جلسه میخوام به سؤال موعودمون پاسخ بدم، سؤال موعودمون چی بود؟، چرا e=mc2 میخونیم؟، چرا انرژیِ ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت ششم)، تست های بخش اتم و ذرات زیر اتمی، ایزوتوپ ها

فیلم جلسه 6 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ه ...

در این جلسه میخوایم تست های اتم و ذرات زیر اتمی رو حل کنیم، مسائل ذرات زیر اتمی، اگر یادت باشه یه اس ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفتم)، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ه ...

تو این جلسه میخوام شروع کنم تست های ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ هارو بزنم. تمرکزمون بیشتر روی هیدروژن ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هشتم)، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ه ...

در این جلسه میخوایم تست های مربوط به ایزوتوپ ها و در اصل خواص رادیوایزوتوپ ها، رادیوایزوتوپ هایی که ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ه ...

در این جلسه میخوایم در مورد جدول تناوبی عناصر و چیدمان عنصرها در این جدول صحبت کنیم. جایی که براساس ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم تست های قسمت جدول دوره ای عناصر که حالا اومدیم براساس عدد اتمی اونهارو چیدمان کر ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت یازدهم)، amu و جرم اتمی میانگین

فیلم جلسه 11 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم در مورد جرم اتم ها صحبت کنیم، اتم هارو نمیبینیم، جرم اونهارو نمیتونیم اندازه گیر ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوازدهم)، تست های amu و جرم اتمی میانگین (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم در امتداد جلسه قبلیمون، که در اصل در مورد amu و محاسبه جرم اتمی صحبت کردیم و اوم ...
فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سیزدهم)تست هایamuوجرم اتمی میانگین(قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای ه ...

در این جلسه میخوایم ادامه تست های محاسبه جرم اتمی میانگین رو باهم حل کنیم، تو این جلسه خواسته من از ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهاردهم)، شمارش ذره ها از روی جرم آنها (مول)

فیلم جلسه 14 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم به مفهوم مول و استوکیومتری فرمولی بپردازیم، شاید نقطۀ عطف این فصل، یا کل مفهوم ش ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پانزدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت اول)

فیلم جلسه 15 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه در امتداد مفاهیم مول، که اونها رو اومدیم کاملاً بررسی کردیم، نکات رو گفتیم، استراتژی حل ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت شانزدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 16 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم ادامۀ سؤال های استوکیومتری رو باهم حل کنیم، قبل از اینکه بپردازیم به حل سؤال ها، ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هفدهم)، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 17 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

تو این جلسه میخوام تست های قسمت مول و استوکیومتری فرمولی رو تمومش کنیم، دوستان امیدوارم که تست های ق ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هجدهم)، نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی

فیلم جلسه 18 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

اگه خاطرتون باشه تو جلسۀ اول خدمتتون عرض کردیم که شیمی دان ها برای پاسخ دادن به سؤال های هستی شناختی ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نوزدهم)،تست های نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی

فیلم جلسه 19 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم تست های مفهوم نور و طیف نشری خطی رو باهمدیگه حل کنیم و مرور کنیم، دوستان قبل از ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیستم)، کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم)

فیلم جلسه 20 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم در ادامۀ جلسات قبلی که در مورد نور صحبت کردیم، در مورد طیف نشری خطی صحبت کردیم، ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و یکم)، تست های کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم)

فیلم جلسه 21 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این با تست های کشف ساختار اتم در خدمت شما هستم، اگه خاطرتون باشه زمانی که میخواستیم این درس رو خد ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و دوم)، توزیع الکترون ها در لایه ها و زیر لایه ها

فیلم جلسه 22 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه در ادامۀ جلسۀ قبلی که اومدیم در مورد اتم صحبت کردیم، گفتیم اتم یه کره ست، هستۀ کوچک و با ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و سوم)، آرایش الکترونی اتم

فیلم جلسه 23 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه با مفهوم بسیار مهم آرایش الکترونی در خدمت شما هستم، تو جلسۀ قبلی در مورد لایه ها و زیر ل ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و چهارم)، تست های توزیع الکترون ها در لایه ها و زیرل

فیلم جلسه 24 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه در ادامه مفاهیم توزیع الکترونها در لایه و زیر لایه و آرایش الکترونی جایی که اومدیم صحبت ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و پنجم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 25 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه ادامه جلسه قبلی میخوایم بقیه تستارو براتون حل کنیم دوستان حتما برای حل تست ها مجددن دارم ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و ششم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت سوم)

فیلم جلسه 26 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه ادامۀ سؤال هارو میخوایم حل کنیم و این قسمت رو ببندیم و یک قسمت سؤال های کنکوری و ترکیبی ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و هفتم)، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 27 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم به آخرین بخش تست های آرایش الکترونی بپردازیم، جایی که میخوایم تست های کنکور رو و ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و هشتم)، ساختار اتم و رفتار آن (قسمت اول)

فیلم جلسه 28 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم در مورد ساختار اتم و رفتارش صحبت کنیم، شما برای اینکه در مورد رفتار اتم صحبت کنی ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و نهم)

فیلم جلسه 29 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و نهم)، تست های ساختار اتم و رفتار آن و آرایش الکترون ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی ام)

فیلم جلسه 30 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

 فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی ام)، تست های ساختار اتم و رفتار آن و آرایش الکترونی یون ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و یکم)

فیلم جلسه 31 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

 فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و یکم)، تست های ساختار اتم و رفتار آن و آرایش الکترونی ی ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و دوم)، تبدیل اتم ها به یون ها

فیلم جلسه 32 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

اگه خاطرتون باشه جلسۀ قبلی در مورد یون ها و رفتار اتم ها صحبت کردیم، اومدیم به شما گفتیم که اتم ها د ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و سوم)، تست های تبدیل اتم ها به یون ها

فیلم جلسه 33 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم تست های بخش تبدیل اتم ها به یون هارو بررسی کنیم، یعنی جایی که اومدیم بررسی کردیم ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و چهارم)، تبدیل اتم ها به مولکول ها

فیلم جلسه 34 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم در مورد حُسن ختام فصل یک صحبت کنیم، یعنی تبدیل اتم ها به مولکول ها، اغلب عناصر ت ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و پنجم)، تست های تبدیل اتم ها به مولکول ها

فیلم جلسه 35 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم در مورد تست های اتم ها به مولکول ها صحبت کنم و اونهارو باهمدیگه بررسی کنیم،  قبل ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و ششم)، تمرین های دوره ای فصل اول

فیلم جلسه 36 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم تمرین های دوره ای فصل یک رو با شما بررسی کنیم و پاسخ بدیم، قطعاً هدف مؤلفین کتاب ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و هفتم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت اول)

فیلم جلسه 37 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه در امتداد مفاهیم جلسۀ قبلی که اومدیم تمرین های دوره ای انتهای فصل یک رو حل کردیم، میخوای ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و هشتم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت دوم)

فیلم جلسه 38 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

در این جلسه میخوایم ادامۀ تست های ترکیبی رو باهمدیگه حل کنیم، تا تست 362 فکر میکنم باهم حل کردیم، حا ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و نهم)، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت سوم)

فیلم جلسه 39 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

به خونۀ آخر به گام آخر فصل یک رسیدیم، جایی که میخوایم آخرین بخش از تست های ترکیبی و تلفیقی و جمع بند ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت اول)، هوا کره

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

به فصل دو رسیدیم ردپای گازها در زندگی این اسم قاعدتن چیزی که به ذهن منو تو میاره ارتباط بین گازهای م ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوم)، تست های هوا کره

فیلم جلسه 41 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم در مورد تست های بخش هواکره یا همون جو و یا اتمسفر زمین صحبت کنیم، من و تو میدونی ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سوم)، هوا معجونی ارزشمند

فیلم جلسه 42 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم راجع به ساختار هوا صحبت کنیم، شاید بپرسید ساختار هوا رو که بررسی کردیم، بله، ساخ ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهارم)، تست های هوا معجونی ارزشمند

فیلم جلسه 43 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در جلسۀ قبلی صحبت کردیم، پیرامون هوایی که اجزایی بسیار مفید داره، اومدیم در مورد کاربردهای نیتروژن ص ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 44 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پنجم)، اکسیژن گازی واکنش پذیر در هوا کره  و ترکیب اکسیژن با فلز ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 45 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت ششم)، تست های اکسیژن گازی واکنش پذیر در هوا کره و ترکیب اکسیژن ب ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 46 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفتم)، تست های اکسیژن گازی واکنش پذیر در هواکره و ترکیب اکسیژن ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هشتم)، نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس

فیلم جلسه 47 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم پیرامون نام گذاری ترکیب های مولکولی با شما صحبت کنیم، قبل از اینکه بریم سراغ نام ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت نهم)، تست های نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس

فیلم جلسه 48 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوام پیرامون مفهومه نام گزاری ترکیبهای مولکولی و ترسیم ساختار لوویس ی سری تست ها رو با ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دهم)

فیلم جلسه 49 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دهم)، تست های نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس (قسمت د ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 50 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت یازدهم)، تست های نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس (قس ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 51 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوازدهم)، تست های ساختار لوویس، اسیدهای اکسیژن دار و یون های چن ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 52 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سیزدهم)، تست های ساختار لوویس، اسیدهای اکسیژن دار و یون های چند ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 53 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهاردهم)، تست های ساختار لوویس، اسیدهای اکسیژن دار و یون های چن ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 54 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پانزدهم)، اکسیدها در فرآورده های سوختن و خواص اکسیدهای فلزی و نا ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت شانزدهم)

فیلم جلسه 55 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

 فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت شانزدهم)، تست اکسیدها در فرآورده های سوختن و خواص اکسیدهای فلزی ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفدهم)، تست های خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی

فیلم جلسه 56 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم ادامۀ تست های بخش اکسیدهای فلزی و نافلزی رو باهمدیگه بررسی کنیم، قطعاً من و شما ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هجدهم)، واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم

فیلم جلسه 57 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم پیرامون مفهوم واکنش های شیمیایی، تغییر شیمیایی و قانون پایستگی جرم صحبت کنیم، من ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت نوزدهم)، موازنه واکنش های شیمیایی

فیلم جلسه 58 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم پیرامون مفهوم موازنۀ واکنش های شیمیایی صحبت کنیم و روش هایی در اصل برای موازنۀ ی ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیستم)، تست های واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم

فیلم جلسه 59 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم تست های بخش واکنش های شیمیایی، تغییر شیمیایی و بیان های مختلفش یعنی معادلۀ شیمیا ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و یکم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی

فیلم جلسه 60 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم پیرامون مفهوم موازنه واکنش های شیمیایی و در امتداد جلسۀ قبلی در مورد قانون پایست ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و دوم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 61 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم ادامۀ تست های موازنه رو باهمدیگه بررسی کنیم، ولی حتماً قبل از اینکه بخواید فیلم ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و سوم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 62 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

تو این جلسه میخوایم ادامۀ تست های موازنه رو باهمدیگه بررسی کنیم و به انتهای اونهارو برسیم و قاعدتاً ...
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و چهارم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 63 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ...

در این جلسه میخوایم یه سری تست های کنکوری از مفهوم موازنه رو باهم بررسی کنیم و به یه تعداد تست های ت ...

فیلم جلسه 47 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هشتم)، نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس

در این جلسه میخوایم پیرامون نام گذاری ترکیب های مولکولی با شما صحبت کنیم، قبل از اینکه بریم سراغ نام گذاری اول میخوایم یک روش جدیدی برای ترسیم ساختار لوویس و ساختار لوویس مولکول ها، خدمت شما ارائه بدیم، دوتا روش تو فصل یک  گفته بودیم، یک روش سومی که هم سرعتی تره، هم میتونی ترکیب های سخت تر رو باهاش ترسیم کنید، البته که شما با هر روشی که در اصل راحت تر میتونید ترسیم کنید، اون بهترین روشه، حتماً نباید بگیم آقا روش سوم رو باید یاد بگیرید، نه. هر کدوم که خودت راحتی. در ادامه هم میرسیم به نامگذاری ترکیب های مولکولی و براتون یه سری تمرین حل میکنیم که البته برای تثبیت بیشتر قطعاً تو جلسات بعدی میریم سراغ تست ها. با ما همراه باشید.