فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 19 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نوزدهم)،تست های نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی

در این جلسه میخوایم تست های مفهوم نور و طیف نشری خطی رو باهمدیگه حل کنیم و مرور کنیم، دوستان قبل از اینکه به این تست ها بپردازیم، حتماً باید شما گسترۀ مرعی، تعریفش و رنگ ها و طول موج ها رو بررسی کنید، باید امواج الکترومغناطیس از گاما تا رادیویی بررسی کنید ترتیب رو، انرژی رو و میزان طول موج هارو. باید به طیف نشری خطی ها نگاهی بندازی، مخصوصاً لیتیوم و هیدروژن، باید رنگ شعلۀ لیتیوم، سدیم و مس رو تو ذهن بسپاری، حتماً یه نگاهی رو کلیت کتاب داشته باش، بعد با ما همراه شو تا این تست هارو حل کنیم.