فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 21 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و یکم)، تست های کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم)

در این با تست های کشف ساختار اتم در خدمت شما هستم، اگه خاطرتون باشه زمانی که میخواستیم این درس رو خدمتتون ارائه بدیم، اومدیم صحبت کردیم گفتیم که اول مدل مول بود، جایی که فقط میتونست طیف نشری خطی هیدروژن رو توجیه کنه، پس باید برای طیف نشری خطی دیگر عناصر یک مدل جدید ارائه میشد، اومدیم درمورد لایه های الکترونی و سطح انرژی اونها صحبت کردیم، گفتیم هر یه نیت سطح انرژی دارند که با شمارۀ لایه یعنی عدد کوانتومی اتم رابطۀ مستقیم داره، یعنی هرچقدر که انرژی بیشتر میشه، سطح انرژی لایه داره بیشتر میشه، عدد اطلاق شده به اون لایه هم بزرگتره، اومدیم صحبت کردیم که الکترون هر میزان انرژی که دلش میخواد نمیتونه دریافت کنه، فقط میتونه انرژی معینی رو دریافت کند و در لایه ها قرار بگیره، نمیتونه بین لایه ها باشه و بالعکسش الکترونی که بین لایه ها قرار داره میتونه انرژی معینی رو از دست بدهد، هر چقدر دلش بخواد نمیتونه انرژی از دست بده و میتونه برگرده به لایه ها. دوستان تمام مفاهیم این بخش رو باید یکبار دیگه از روی کتاب مرور کنید، حتماض به شکل یا ساختار اتمی هیدروژن توجه کنید، جایی که امده چهار خط رو ارائه داده و هر کدوم طول موجی دارند و انرژی دارند، رنگ هاشو باید بررسی کنید و الی آخر. حتماً این هارو یه مرور داشته باشید و بعد بیاید سراغ تست ها. بیاین بریم سراغ تست ها ببینیم چه خبره.