فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 31 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و یکم)

 فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و یکم)، تست های ساختار اتم و رفتار آن و آرایش الکترونی یون ها (قسمت سوم)

در این جلسه میخوایم دخل سؤال های ساختار اتم، رفتار اتم، تعیین رفتار اتم و آرایش الکترونی یون ها رو بیاریم. یه تعداد سؤال های کنکور باقی مونده بود و یه سری سؤال های ترکیبی، قبل از اینکه بریم سراغ این سؤال ها، لطف کنید یک مرور کلی روی سؤال های قبلی داشته باشید، اگه ایراد و اشکالی هست، برطرف کنید. یه مرور روی مفهوم آرایش الکترونی داشته باشید، در مورد تعیین دوره و گروه، تعداد الکترون های لایه ظرفیت توی دسته های مختلف، در مورد ساختار اتم و ساختار الکترون نقطه که توسط لوویس ارائه شد، باید یک مطالعه ای داشته باشیم تا بتونیم اینجا به خوبی مطالب رو جمع بندی کنیم. با ما همراه باشید بریم یک مرور کلی روی سؤال ها داشته باشیم.