فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 3 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سوم)تست های بخش شناخت کیهان،زمین و مشتری و رابطه انیشتین(2)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سوم)، تست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین (قسمت دوم)

در این جلسه میخوایم ادامه تبدیل جرم به یک انرژی رو باهمدیگه کار کنیم، یه چندتا سوال ترکیبی هم داره فکر میکنم یکی دوتا، اون یکی دوتارو هم حل کنیم که یک مروری روی مفاهیم قبلی هم داشته باشیم.