فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 14 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهاردهم)، شمارش ذره ها از روی جرم آنها (مول)

در این جلسه میخوایم به مفهوم مول و استوکیومتری فرمولی بپردازیم، شاید نقطۀ عطف این فصل، یا کل مفهوم شیمی که امسال دارید همین استوکیومتریه، جایی که شما رو وارد مسائل شیمی می کنه، مول چیه، به تعداد 6/02 *10 به توان 23 تا از هر ذرۀ یکسانی ما میگیم یک مول، به چه دردی میخوره، این یک معیار یا ملاکیه برای محاسبات ما. با استفاده از این مول ما به جرم مولی میرسیم، ما به دیگر محاسبات میرسیم تا بتونیم از دادۀ اولیه مون به خواستۀ مسئلمون برسیم. خیلی کار سختی نداره. فقط باید تمرین کرد و مفاهیم رو درک کرد. باور کنید سؤال های استوکیومتری رو با تعاریف حل می کنیم. نه با چیز دیگه ای. با ما همراه باشید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم