فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 10 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت دوم)

در این جلسه میخوایم تست های قسمت جدول دوره ای عناصر که حالا اومدیم براساس عدد اتمی اونهارو چیدمان کردیم. یه ویژگی هایی داره به ما میگه. این تست هارو بررسی کنیم. حل کنیم. به نکات موجود در جدول، گروه ها، دوره ها بپردازیم و با هم اونهارو مروری داشته باشیم روشون.

آرشآرش