فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 24 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و چهارم)، تست های توزیع الکترون ها در لایه ها و زیرل

در این جلسه در ادامه مفاهیم توزیع الکترونها در لایه و زیر لایه و آرایش الکترونی جایی که اومدیم صحبت کردیم در مورد سطح انرژی لایه ها و زیر لایه ها اومدیم گفتیم که هر کدوم از اینها چه گنجایشی دارند با استفاده از رابطه 2n به توان 2 برای گنجایش لایه یا 4l +2 برای گنجایش زیر لایه اومیدم درباره قاعده آفبا و ترتیب پر شدن صحبت کردیم در مورد آرایش استثنای کروم و مس و الی آخر. اینجا هم حالا میخوایم بعد از همه اونها تست هایی بزنیم تا مفاهیم رو تثبیت کنیم.