فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 5 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پنجم)، ایزوتوپ و رادیوایزوتوپ

تو این جلسه میخوام به سؤال موعودمون پاسخ بدم، سؤال موعودمون چی بود؟، چرا e=mc2 میخونیم؟، چرا انرژیِ آزاد شده در طی فرایند هسته ای رو باید حساب کنیم؟، اینجا شیمیِ. تو این جلسه میبینیم که یک عنصر میتونه ترکیبات مختلفی در طبیعت داشته باشه، یعنی چی؟، یعنی اتم هایی با جرم های متفاوت، یعنی ایزوتوپ، تو این جلسه راجب رادیوایزوتوپ صحبت می کنیم، جایی که ایزوتوپ ما یا اتم ما هسته اش ناپایدارِ، هسته اش پرتوزدایی می کند، هسته اش انرژی آزاد می کنه، اون انرژی رو تو با e=mc2 حساب می کنی، با ما همراه باش، با ما بیا جلو تا همۀ این مفاهیم رو بهتون بگیم. 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم