فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 9 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت اول)

در این جلسه میخوایم در مورد جدول تناوبی عناصر و چیدمان عنصرها در این جدول صحبت کنیم. جایی که براساس افزایش عدد اتمی ما اومدیم عناصر رو چیدمان کردیم، تا به ویژگی های اونها پی ببریم تا در زمان استفاده بتونیم راحت تر از اونها استفاده کنیم.