فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 6 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت ششم)، تست های بخش اتم و ذرات زیر اتمی، ایزوتوپ ها

در این جلسه میخوایم تست های اتم و ذرات زیر اتمی رو حل کنیم، مسائل ذرات زیر اتمی، اگر یادت باشه یه استراتژی حل داشتیم، میگفتیم باید تمام اطلاعات مسأله رو با استفاده از روابطی که بهتون ارائه دادیم استخراج کنیم و بعد خیلی راحت بین اونها ارتباطی برقرار کنیم و سوال رو حل کنیم.