فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 33 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و سوم)، تست های تبدیل اتم ها به یون ها

در این جلسه میخوایم تست های بخش تبدیل اتم ها به یون هارو بررسی کنیم، یعنی جایی که اومدیم بررسی کردیم، چطور اتم ها در شرایط مناسب تبدیل به یون میشن، پیوند یونی یعنی چی؟، اتم های تک اتمی یعنی چی؟، ترکیب های یونی دوتایی یعنی چی؟، اومدیم در مورد فرمول شیمیایی صحبت کردیم، اومدیم رابطه هارو بدست آوردیم، نسبت بار کاتیون به آنیون و الی آخر، سعی کردم تمام نکات رو اینجا دوباره با شما مرور کنم، تا بتونیم مفاهیم رو کاملاً تثبیت کنیم. با من همراه باشید.