فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 22 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و دوم)، توزیع الکترون ها در لایه ها و زیر لایه ها

در این جلسه در ادامۀ جلسۀ قبلی که اومدیم در مورد اتم صحبت کردیم، گفتیم اتم یه کره ست، هستۀ کوچک و با جرم زیاد در مرکزش قرار داره متشکل از پروتون و نوترون و اینکه الکترون ها در لایه هایی پیرامون این هسته قرار دارند. حالا میخوایم بیایم صحبت کنیم ساختار این لایه ها چه شکلیه، آیا این لایه ها یکپارچه هستند یا نه از اجزایی تشکیل شدند، اگه یادت باشه جلسۀ قبلی در مورد سطح انرژی این لایه ها صحبت کردیم، گفتیم که هر کدام از این لایه رو با یک عدد کوانتومی مشخص می کنیم که بهش گفتم عدد کوانتومی اصلی با n هم مشخصش کردم، گفتم این n هم شماره رو نشون میده هم سطح انرژی رو داره برای من نشون میده، اینجا میریم سراغ یه عدد کوانتومی دیگه، چون قراره مدل کوانتومی بر مبنای اعداد کوانتومی باشه، میریم سراغ عدد کوانتومی فرعی، با ما همراه باشید تا به این سؤال ها جزء به جزء پاسخ بدیم و درس رو براتون بیان کنیم.