فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 29 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و نهم)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و نهم)، تست های ساختار اتم و رفتار آن و آرایش الکترونی یون ها (قسمت اول)

در این جلسه میخوام تست های قسمت ساختار اتم و رفتار آن براتون بزنم، رفتار اتم چی بود، یعنی رفتار شیمیایی یعنی تمایلش برای انجام واکنش. یعنی دادوستد الکترونی، یعنی به اشتراک گذاری، معیارمون چی بود، گازهای نجیب بود، یعنی اینکه اینها میخواستن الکترونی تبادل کنند، الکترونی به اشتراک بزارند تا به آرایشی مشابه گازهای نجیب برسند، ساختار چی بود، ساختار لوویس بود، ساختار الکترون نقطه ای که توسط آقای لوویس اومد  بنا نهاده شد که در موردش کامل توضیح دادیم. با ما همراه باشید تو خلال تست ها نکات رو یکبار دیگه باهمدیگه مرور می کنیم تا کامل مفهوم رو یاد بگیرید.