صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم ها : 56
فیلم جلسه 1 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت اول) جدول دوره ای روندهای تناوبی (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت اول) جدول دوره ای روندهای تناوبی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/23| آلاء
مبحثی که امروز در خدمت شما خواهیم بود مربوط به جدول تناوبی و همچین طبقه بندی عناصر موجود در این  جدول و بررسی خواص فیزیک و رفتار ...
فیلم جلسه 2 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوم) جدول دوره ای روندهای تناوبی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوم) جدول دوره ای روندهای تناوبی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/24| آلاء
امروز با مبحثی از شعاع اتمی در خدمتتون هستیم، انواع شعاع اتمی رو برای شما باز می کنیم و همچنین نحوۀ محاسبات اون ها رو به شما توضی...
فیلم جلسه 3 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سوم)، روند تغییرات شعاع اتمی در جدول تناوبی

فیلم جلسه 3 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سوم)، روند تغییرات شعاع اتمی در جدول تناوبی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/27| آلاء
امروز میخوایم مبحث روند شعاع اتمی در دوره و گروه و همچنین دلایل افزایش یا کاهش اونها رو بررسی کنیم. در ادامه تست های جون داری رو ...
فیلم جلسه 4 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهارم)، بررسی روند شعاع یونی

فیلم جلسه 4 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهارم)، بررسی روند شعاع یونی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/29| آلاء
    مبحثی رو که امروز در خدمت شما خواهم بود شعاع یونی و همچنین بررسی این روند در دوره و گروه های تناوبی هست مبحثی که میتونه به صو...
فیلم جلسه 5 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت پنجم)، خصلت فلزی و نافلزی (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت پنجم)، خصلت فلزی و نافلزی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/30| آلاء
مبحثی رو که امروز در خدمتتون هستیم  خصلت فلزی و نا فلزی اتم ها هستش و همچنین روند اون ها در جدول تناوبی انشاالله این مبحث رو با ه...
فیلم جلسه 6 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت ششم)، خصلت فلزی و نافلزی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت ششم)، خصلت فلزی و نافلزی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/5| آلاء
در این کلیپ می خوایم تمامی تست های مربوط به خصلت فلزی و نافلزی رو با هم بررسی کنیم  صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-...
فیلم جلسه 7 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هفتم)، واکنش نویسی و بررسی واکنش پذیری عناصر

فیلم جلسه 7 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هفتم)، واکنش نویسی و بررسی واکنش پذیری عناصر

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/6| آلاء
در این مجموعه می خوایم به بررسی انواع واکنش ها و همچنین واکنش نویسی بپردازیم که در شیمی یازدهم اهمیت بالایی داره در ادامه می خوای...
فیلم جلسه 8 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هشتم)، انجام پذیر بودن یا نبودن واکنش

فیلم جلسه 8 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هشتم)، انجام پذیر بودن یا نبودن واکنش

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/7| آلاء
قسمتی که امروز به اون میپردازیم بحث واکنش پذیری نافلزات هستش که تو تست های کنکور آزمایشی مبحث زیادی رو به خودش اختصاص میده صفر تا...
فیلم جلسه 9 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نهم)، عناصر دسته d و بررسی ویژکی های مربوط به آن ها

فیلم جلسه 9 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نهم)، عناصر دسته d و بررسی ویژکی های مربوط به آن ها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/8| آلاء
مبحث امروز بر میگرده به عناصر دسته d نحوه نئشتن آذایش الکترونیون ها و هچنین ارائه تمام نکات تستی مربوط به این قسمت  صفر تا صد شیم...
فیلم جلسه 10 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دهم)، استوکیومتری (قسمت اول)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دهم)، استوکیومتری (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/10| آلاء
مبحثی رو که امروز با هم بررسی خواهیم کرد درصد خلوص و روابطی که میان جرم گونه ها وجود داره رو می خوایم بپردازیم بهش همچنین مثال ها...
فیلم جلسه 11 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت یازدهم)، استوکیومتری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 11 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت یازدهم)، استوکیومتری (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/11| آلاء
امروز مبحثی که با هم میخوایم بررسی کنیم مربوط به استوکیومتری هستش که بسیار حیاتی هستش، چه در امتحانات مدرسه و چه در کنکور. ما در ...
فیلم جلسه 12 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوازدهم)، بازده درصدی (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوازدهم)، بازده درصدی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/13| آلاء
مبحثی که امروز در خدمت شما خواهیم بود، بازده درصدیه، مبحثی بسیار مهم و تست خیز هستش که ما سعی کردیم انواع و اقسام سوالات مربوط به...
فیلم جلسه 13 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سیزدهم)، بازده درصدی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سیزدهم)، بازده درصدی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/15| آلاء
سلام مجدد خدمت شما دانش آموزان یازدهمی در این مجموعه ادامه فیلم های مربوط به بازده درصدی رو با همدیگه بررسی میکنیم پس برای یادگیر...
فیلم جلسه 14 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهاردهم)، بازده درصدی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 14 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهاردهم)، بازده درصدی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/17| آلاء
 سلام مجدد عرض می کنم خدمت شما دانش آموز یازدهمی برنامه ای که امروز در خدمت شما خواهیم بود ادامه تیپ بندی های مربوط به درصد خلوص ...
فیلم جلسه 15 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت پانزدهم)، بازده درصدی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 15 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت پانزدهم)، بازده درصدی (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/18| آلاء
 دوستان سلام مبحثی رو که امروز در خدمت شما خواهیم بود حل سوالات نسبتا دشوار و دشوار هستش که مربوط به درصد خلوص و بازده هستش امیدو...
فیلم جلسه 16 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت شانزدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 16 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت شانزدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/19| آلاء
امروز میخوایم وارد بحث هیدروکربن ها بشیم، بحثی بسیار مهم که تست های زیادی رو به خودش اختصاص میده، پس همراه ما باشین صفر تا صد شیم...
فیلم جلسه 17 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هفدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 17 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هفدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/20| آلاء
بحث امروز بررسی خواص فیزیکی آلکان ها و همچنین رفتار شیمیایی اون هاست. مبحثی تقریباً مفهومی و در عین حال ساده، امیدوارم با بررسی ا...
فیلم جلسه 18 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هجدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 18 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هجدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/21| آلاء
ما در این قسمت میخوایم دوباره سوال های متنوع تر و به عبارتی تست های چالشی تری رو برای شما ارائه بدیم از بحث مربوط به سوختن آلکان ...
فیلم جلسه 19 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نوزدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 19 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نوزدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/9/22| آلاء
مبحثی رو که میخوایم امروز پیش ببریم نامگذاری آلکان ها هستش، بحثی بسیار مهمی که تست های زیادی رو به خودش اختصاص داده، اومدیم این ق...
فیلم جلسه 20 - فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 20 - فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/8| آلاء
می خوایم در این مجموعه می خوایم تمام نکاتی که در مورد آلکان ها یادگرفتیم رو به صورت یکجا و یک پارچه برای نوشتن نام صحیح آلکان ها ...
فیلم جلسه 21 - فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم و یکم)، شیمی آلی: هیدرو کربن ها (قسمت ششم)

فیلم جلسه 21 - فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم و یکم)، شیمی آلی: هیدرو کربن ها (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/8| آلاء
در ادامه می خوایم مبحث مربوط به آلکان ها را به صورت گسترده تر پیش ببریم، انواع نامگذاری ها و همچنین نکاتی که در تست ها ارائه شده ...
فیلم جلسه 22 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و دوم)، شیمی آلی: هیدرو کربن ها (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 22 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و دوم)، شیمی آلی: هیدرو کربن ها (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/8| آلاء
در این قسمت می خوایم وارد بحث آلکن ها بشیم هیدروکربن های سیر نشده تمام جزئیاتش رو مثل آلکان ها ریز و جزء به جزء با هم پیش ببریم پ...
فیلم جلسه 23 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و سوم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 23 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و سوم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت هشتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/8| آلاء
در ادامه میخوایم مبحث مربوط به نامگذاری آلکن ها و همچنین واکنش های مهمی که آلکن ها در اون حضور دارن رو پیش ببریم، مبحثی بسیار مهم...
فیلم جلسه 24 - فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم و چهارم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت نهم)

فیلم جلسه 24 - فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم و چهارم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت نهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/10| آلاء
امروز می خوایم ادامه مبحث آلکین ها و نام گذاری اون ها رو با هم پیش ببریم همچنین می خوایم فرایند مربوط به سوختن کامل اون ها رو یاد...
فیلم جلسه 25 - فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم و پنجم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت دهم)

فیلم جلسه 25 - فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم و پنجم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت دهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/11| آلاء
رسیدیم به قسمت آخر فصل اول بحث هیدروکربن های حلقوی و همچنین ترکیبات آروماتیک. مبحثی هستش که در عین سادگی میتونه سوالات سختی رو بر...
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت اول)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت اول)

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت اول)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/13| آلاء
امروز می خوایم وارد فصل دو شیمی یازدهم بشیم با عنوان ترموشیمی بحث بسیار مهمی که نکات زیادی رو در خودش جا داده صفر تا صد شیمی یازد...
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت دوم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت دوم)

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت دوم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/16| آلاء
ما در ادامه مسائل مربوط به رابطۀ انتقال گرما رو به طور گسترده تر ادامه میدیم و تنوع سوال هارو برای شما پیش میبریم، پس با ما همراه...
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سوم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت سوم)

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سوم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/20| آلاء
امروز مباحثی که ادامه خواهیم داد؛ بحث مربوط به فرآیند هم دما شدن و همچنین تعیین دمای تعادل و در ادامۀ حل سوالات متنوع از این قسمت...
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهارم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهارم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/23| آلاء
مبحث امروز مربوط به بررسی نمودارهای انتقال انرژی و همچنین ارائه نکاتی میتونه هدف طراح های آزمون قرار بگیره رو برای شما آوردیم  صف...
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت پنجم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت پنجم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/25| آلاء
در این قسمت میخوایم نمودارهای سطح انرژی رو مجدداً با هم بررسی کنیم و اینکه چرا در دمای ثابت باز ما مبادلۀ گرما داریم، مبحثی بسیار...
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت ششم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت ششم)

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت ششم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/27| آلاء
امروز میخوایم در ادامه، سطح انرژی گونه ها و همچنین نمودارهای انرژی مختلف رو با همدیگه تمرین کنیم و رسم کنیم، این قسمت در امتحانات...
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هفتم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هفتم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/10/29| آلاء
امروز مبحث مربوط به آنتالپی رو میخوایم با همدیگه بررسی کنیم و همچنین تنوع مثال هاش رو با هم ببینیم که همچون کلیپ های قبلی این مطل...
فیلم جلسه 33 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هشتم)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هشتم)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت هشتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/11/3| آلاء
مبحثی رو که امروز ما می خوایم به اون به پردازیم شناسایی انواع روش های اندازه گیری گرمای واکنش هست و همچنین می خوایم با استفاده از...
فیلم جلسه 34 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت نهم)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت نهم)

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت نهم)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت نهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/11/13| آلاء
در ادامه می خوایم بپردازیم به تیپ دوم سوالات استوکیومتری و ترموشیمی بپردازیم  مبحثی که تست های زیادی رو در کنکور سراسری رو به خود...
فیلم جلسه 35 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت دهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت دهم)

فیلم جلسه 35 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت دهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت دهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/11/15| آلاء
بحث امروز در مورد آنتالپی انحلال هستش که دارای اهمیت بسیار بالایی در امتحانات نهایی و سوالات کنکور خواهد داشت. صفر تا صد شیمی یاز...
فیلم جلسه 36 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت یازدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 36 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت یازدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت یازدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/11/18| آلاء
بحث امروزمون در مورد تعیین آنتالپی واکنش با استفاده از آنتالپی پیوند هستش. صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حام...
فیلم جلسه 37 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت دوازدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 37 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت دوازدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت دوازدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/11/23| آلاء
امروز میخوایم بپردازیم به بررسی عوامل مؤثر بر آنتالپی پیوند، عواملی که در آزمون های آزمایشی تعداد زیادی از تست هارو به خودش اختصا...
فیلم جلسه 38 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سیزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 38 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سیزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت سیزدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/11/25| آلاء
امروز میخوایم وارد تعیین آنتالپی واکنش های پیچیده بشیم و همچنین بیایم نمودارهایی که مربوط به واکنش های گرماده و گرماگیر هستش و از...
فیلم جلسه 39 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهاردهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 39 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهاردهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت چهاردهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/11/28| آلاء
امروز میخوایم مباحث مربوط به آنتالپی سوختن رو مطرح کنیم، همچنین نحوه و مقایسۀ آنتالپی های سوختن هیدروکربن های مختلف رو میخوایم بب...
فیلم جلسه 40 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت پانزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت پانزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت پانزدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/12/6| آلاء
امروز میخوایم به بررسی مقایسۀ آنتالپی سوختن هیدروکربن ها با همدیگه، همچنین با الکل ها بپردازیم، در ادامۀ میخوایم به یک سری سوالات...
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت شانزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت شانزدهم)

فیلم جلسه 41 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت شانزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت شانزدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/12/9| آلاء
امروز میخوایم وارد قانون هس بشیم و تموم نکات و جزئیاتی که مربوط به قانون هس هستش رو با هم ریز به ریز پیش ببریم. صفر تا صد شیمی یا...
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هفدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت هفدهم)

فیلم جلسه 42 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هفدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت هفدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/12/13| آلاء
امروز میخوایم به بررسی انواع و اقسام قانون هس بپردازیم و همچنین ترکیب اون با رابطه هایی مثل mcΔT و همچنین ترکیب اون در سوالات است...
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هجدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت هجدهم)

فیلم جلسه 43 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هجدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت هجدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/12/14| آلاء
در این قسمت میخوایم انواع سوالات مربوط به قانون هس و همچنین ترکیب اون با سوالات استوکیومتری رو با هم بررسی کنیم، مبحثی که بسیار ا...
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت نوزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت نوزدهم)

فیلم جلسه 44 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت نوزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت نوزدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/12/19| آلاء
در این قسمت میخوایم وارد بحث گروه های عاملی بشیم، انواع و اقسام اونها رو با هم دیگه بررسی کنیم و ریز به ریز نکاتشو با هم دیگه پیش...
فیلم جلسه 45 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم)، شیمی آلی گروه عاملی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 45 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم)، شیمی آلی گروه عاملی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/1/22| آلاء
امروز میخوام در ادامۀ مبحث قبل، ادامۀ ترکیبات آلی رو با هم بررسی کنیم، همچنین میخوایم وارد تنوع تست های این قسمت هم بشیم. صفر تا ...
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و یکم)، شیمی آلی گروه عاملی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 46 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و یکم)، شیمی آلی گروه عاملی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/1/25| آلاء
تو این قسمت میخوایم ترکیبات مربوط به گروه های عاملی آمینی و آمیدی رو با هم بررسی کنیم و تنوع سؤالاتی که طراح های کنکور برای ما ای...
فیلم جلسه 47 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم و دوم)، سینتیک شیمیایی (قسمت اول)

فیلم جلسه 47 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم و دوم)، سینتیک شیمیایی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/1/27| آلاء
در این قسمت میخوایم وارد بحث سینتیک شیمیایی بشیم، بحثی بسیار پرکاربرد و در عین حال پرسؤال. صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدی...
فیلم جلسه 48 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم و سوم)، سینتیک شیمیایی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 48 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم و سوم)، سینتیک شیمیایی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/1/29| آلاء
در ادامۀ میخوایم وارد مسائل مربوط به سینتیک شیمیایی بشیم و تنوع سؤالات رو با همدیگه دونه به دونه به صورت جامع و کامل پیش ببریم. ص...
فیلم جلسه 49 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و چهارم)، سینتیک شیمیایی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 49 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و چهارم)، سینتیک شیمیایی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/2/2| آلاء
امروز میخوایم وارد نکات بسیار ریزی بشیم که قطعاً هدف بسیاری از طراح ها هستش و ما میخوایم با دونستن اونا از پس تمامی و تک تک سؤالا...
فیلم جلسه 50 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و پنجم)، سینتیک شیمیایی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 50 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و پنجم)، سینتیک شیمیایی (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/2/3| آلاء
امروز میخوام در ادامه رابطه میان سرعت متوسط گونه ها رو با هم پیش ببریم، همچنین تک تک نکاتی که میتونی توی این قسمت، مورد نظر طراح ...
فیلم جلسه 51 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و ششم)، سینتیک شیمیایی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 51 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و ششم)، سینتیک شیمیایی (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/2/4| آلاء
امروز میخوایم به ادامۀ حل سؤالات استوکیومتری بپردازیم، تیپ جدیدی رو میخوایم ارائه بدیم که احتمال اومدنش توی کنکور سراسری بالا هست...
فیلم جلسه 52 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و هفتم)، سینتیک شیمیایی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 52 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و هفتم)، سینتیک شیمیایی (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/2/7| آلاء
در ادامه میخوایم وارد بحثی با عنوان "سرعت متوسط واکنش" بشیم. سرعت متوسط واکنش طبق چه ضوابط و روابطی به صورت گونه ها ربط پیدا میکن...
فیلم جلسه 53 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و هشتم)، سینتیک شیمیایی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 53 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و هشتم)، سینتیک شیمیایی (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/2/18| آلاء
میخوایم وارد مبحث نمودارهای مول - زمان شیم، این مبحثم خیلی اهمیت داره، نکات ریزی در دل خودش داره، با هم دیگه میخوایم دونه دونه ای...
فیلم جلسه 54 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و نهم)، سینتیک شیمیایی (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 54 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و نهم)، سینتیک شیمیایی (قسمت هشتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/2/10| آلاء
ما در جلسۀ قبل یک سری نکات در رابطه با نمودار بیان کردیم، در این قسمت میخوایم تست های مرتبط با اون ها رو با همدیگه حل کنیم. صفر ت...
فیلم جلسه 55 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سی ام)، سینتیک شیمیایی (قسمت نهم)

فیلم جلسه 55 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سی ام)، سینتیک شیمیایی (قسمت نهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/2/18| آلاء
امروز میخوام در ادامۀ مباحث قبل، بحث نمودارهای مول - زمان و غلظت - زمان رو با هم دیگه ادامه بدیم و اما نکات چالشی تری تو این قسمت...
فیلم جلسه 56 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سی و یکم)، سینتیک شیمیایی (قسمت دهم)

فیلم جلسه 56 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سی و یکم)، سینتیک شیمیایی (قسمت دهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/2/19| آلاء
امروز میخوام بعد از این همه نکته و تستی که با هم دیگه حل کردیم، وارد عوامل مؤثر بر سرعت واکنش بشیم، مبحثی تقریباً تئوری وار هستش ...