فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 49 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و چهارم)، سینتیک شیمیایی (قسمت سوم)

امروز میخوایم وارد نکات بسیار ریزی بشیم که قطعاً هدف بسیاری از طراح ها هستش و ما میخوایم با دونستن اونا از پس تمامی و تک تک سؤالات مربوط به سؤالات مدرسه و کنکور بر بیایم.