فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 53 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و هشتم)، سینتیک شیمیایی (قسمت هفتم)

میخوایم وارد مبحث نمودارهای مول - زمان شیم، این مبحثم خیلی اهمیت داره، نکات ریزی در دل خودش داره، با هم دیگه میخوایم دونه دونه این مطالب رو بررسی کنیم و از پسشون بربیایم.