فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 19 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نوزدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت چهارم)

مبحثی رو که میخوایم امروز پیش ببریم نامگذاری آلکان ها هستش، بحثی بسیار مهمی که تست های زیادی رو به خودش اختصاص داده، اومدیم این قسمت رو به صورت پله پله برای شما تقسیم بندی کردیم تا بتونید از عهده تموم تست هاش بر بیاید.