فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت پنجم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت پنجم)

در این قسمت میخوایم نمودارهای سطح انرژی رو مجدداً با هم بررسی کنیم و اینکه چرا در دمای ثابت باز ما مبادلۀ گرما داریم، مبحثی بسیار مهم که خواهش میکنم تا آخر برنامه با ما باشید