فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت پانزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت پانزدهم)

امروز میخوایم به بررسی مقایسۀ آنتالپی سوختن هیدروکربن ها با همدیگه، همچنین با الکل ها بپردازیم، در ادامۀ میخوایم به یک سری سوالات چالشی و سطح بالا با هم دیگه حل کنیم.