فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 38 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سیزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت سیزدهم)

امروز میخوایم وارد تعیین آنتالپی واکنش های پیچیده بشیم و همچنین بیایم نمودارهایی که مربوط به واکنش های گرماده و گرماگیر هستش و از روی اون ها میتونیم به راحتی آنتالپی واکنش هارو تعیین کنیم رو مورد بررسی قرار بدیم.