فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

Loading
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت اول) جدول دوره ای روندهای تناوبی (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

مبحثی که امروز در خدمت شما خواهیم بود مربوط به جدول تناوبی و همچین طبقه بندی عناصر موجود در این  جدو ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوم) جدول دوره ای روندهای تناوبی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

امروز با مبحثی از شعاع اتمی در خدمتتون هستیم، انواع شعاع اتمی رو برای شما باز می کنیم و همچنین نحوۀ ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سوم)، روند تغییرات شعاع اتمی در جدول تناوبی

فیلم جلسه 3 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

امروز میخوایم مبحث روند شعاع اتمی در دوره و گروه و همچنین دلایل افزایش یا کاهش اونها رو بررسی کنیم. ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهارم)، بررسی روند شعاع یونی

فیلم جلسه 4 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

    مبحثی رو که امروز در خدمت شما خواهم بود شعاع یونی و همچنین بررسی این روند در دوره و گروه های تنا ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت پنجم)، خصلت فلزی و نافلزی (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

مبحثی رو که امروز در خدمتتون هستیم  خصلت فلزی و نا فلزی اتم ها هستش و همچنین روند اون ها در جدول تنا ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت ششم)، خصلت فلزی و نافلزی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

در این کلیپ می خوایم تمامی تست های مربوط به خصلت فلزی و نافلزی رو با هم بررسی کنیم 
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هفتم)، واکنش نویسی و بررسی واکنش پذیری عناصر

فیلم جلسه 7 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

در این مجموعه می خوایم به بررسی انواع واکنش ها و همچنین واکنش نویسی بپردازیم که در شیمی یازدهم اهمیت ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هشتم)، انجام پذیر بودن یا نبودن واکنش

فیلم جلسه 8 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

قسمتی که امروز به اون میپردازیم بحث واکنش پذیری نافلزات هستش که تو تست های کنکور آزمایشی مبحث زیادی ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نهم)، عناصر دسته d و بررسی ویژکی های مربوط به آن ها

فیلم جلسه 9 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

مبحث امروز بر میگرده به عناصر دسته d نحوه نئشتن آذایش الکترونیون ها و هچنین ارائه تمام نکات تستی مرب ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دهم)، استوکیومتری (قسمت اول)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

مبحثی رو که امروز با هم بررسی خواهیم کرد درصد خلوص و روابطی که میان جرم گونه ها وجود داره رو می خوای ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت یازدهم)، استوکیومتری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 11 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

امروز مبحثی که با هم میخوایم بررسی کنیم مربوط به استوکیومتری هستش که بسیار حیاتی هستش، چه در امتحانا ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوازدهم)، بازده درصدی (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

مبحثی که امروز در خدمت شما خواهیم بود، بازده درصدیه، مبحثی بسیار مهم و تست خیز هستش که ما سعی کردیم ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سیزدهم)، بازده درصدی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

سلام مجدد خدمت شما دانش آموزان یازدهمی در این مجموعه ادامه فیلم های مربوط به بازده درصدی رو با همدیگ ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهاردهم)، بازده درصدی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 14 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

 سلام مجدد عرض می کنم خدمت شما دانش آموز یازدهمی برنامه ای که امروز در خدمت شما خواهیم بود ادامه تیپ ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت پانزدهم)، بازده درصدی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 15 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

 دوستان سلام مبحثی رو که امروز در خدمت شما خواهیم بود حل سوالات نسبتا دشوار و دشوار هستش که مربوط به ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت شانزدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 16 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

امروز میخوایم وارد بحث هیدروکربن ها بشیم، بحثی بسیار مهم که تست های زیادی رو به خودش اختصاص میده، پس ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هفدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 17 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

بحث امروز بررسی خواص فیزیکی آلکان ها و همچنین رفتار شیمیایی اون هاست. مبحثی تقریباً مفهومی و در عین ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هجدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 18 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

ما در این قسمت میخوایم دوباره سوال های متنوع تر و به عبارتی تست های چالشی تری رو برای شما ارائه بدیم ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نوزدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 19 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

مبحثی رو که میخوایم امروز پیش ببریم نامگذاری آلکان ها هستش، بحثی بسیار مهمی که تست های زیادی رو به خ ...
فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 20 - فصل اول: قدر هدایای زمین را ب ...

می خوایم در این مجموعه می خوایم تمام نکاتی که در مورد آلکان ها یادگرفتیم رو به صورت یکجا و یک پارچه ...
فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم و یکم)، شیمی آلی: هیدرو کربن ها (قسمت ششم)

فیلم جلسه 21 - فصل اول: قدر هدایای زمین را ب ...

در ادامه می خوایم مبحث مربوط به آلکان ها را به صورت گسترده تر پیش ببریم، انواع نامگذاری ها و همچنین ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و دوم)، شیمی آلی: هیدرو کربن ها (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 22 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

در این قسمت می خوایم وارد بحث آلکن ها بشیم هیدروکربن های سیر نشده تمام جزئیاتش رو مثل آلکان ها ریز و ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و سوم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 23 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

در ادامه میخوایم مبحث مربوط به نامگذاری آلکن ها و همچنین واکنش های مهمی که آلکن ها در اون حضور دارن ...
فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم و چهارم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت نهم)

فیلم جلسه 24 - فصل اول: قدر هدایای زمین را ب ...

امروز می خوایم ادامه مبحث آلکین ها و نام گذاری اون ها رو با هم پیش ببریم همچنین می خوایم فرایند مربو ...
فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم و پنجم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت دهم)

فیلم جلسه 25 - فصل اول: قدر هدایای زمین را ب ...

رسیدیم به قسمت آخر فصل اول بحث هیدروکربن های حلقوی و همچنین ترکیبات آروماتیک. مبحثی هستش که در عین س ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت اول)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت اول)

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز می خوایم وارد فصل دو شیمی یازدهم بشیم با عنوان ترموشیمی بحث بسیار مهمی که نکات زیادی رو در خود ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت دوم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت دوم)

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

ما در ادامه مسائل مربوط به رابطۀ انتقال گرما رو به طور گسترده تر ادامه میدیم و تنوع سوال هارو برای ش ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سوم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت سوم)

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز مباحثی که ادامه خواهیم داد؛ بحث مربوط به فرآیند هم دما شدن و همچنین تعیین دمای تعادل و در ادام ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهارم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

مبحث امروز مربوط به بررسی نمودارهای انتقال انرژی و همچنین ارائه نکاتی میتونه هدف طراح های آزمون قرار ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت پنجم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در این قسمت میخوایم نمودارهای سطح انرژی رو مجدداً با هم بررسی کنیم و اینکه چرا در دمای ثابت باز ما م ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت ششم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت ششم)

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم در ادامه، سطح انرژی گونه ها و همچنین نمودارهای انرژی مختلف رو با همدیگه تمرین کنیم و ر ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هفتم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز مبحث مربوط به آنتالپی رو میخوایم با همدیگه بررسی کنیم و همچنین تنوع مثال هاش رو با هم ببینیم ک ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هشتم)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

مبحثی رو که امروز ما می خوایم به اون به پردازیم شناسایی انواع روش های اندازه گیری گرمای واکنش هست و ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت نهم)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت نهم)

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در ادامه می خوایم بپردازیم به تیپ دوم سوالات استوکیومتری و ترموشیمی بپردازیم  مبحثی که تست های زیادی ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت دهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت دهم)

فیلم جلسه 35 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

بحث امروز در مورد آنتالپی انحلال هستش که دارای اهمیت بسیار بالایی در امتحانات نهایی و سوالات کنکور خ ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت یازدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 36 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

بحث امروزمون در مورد تعیین آنتالپی واکنش با استفاده از آنتالپی پیوند هستش.
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت دوازدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 37 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم بپردازیم به بررسی عوامل مؤثر بر آنتالپی پیوند، عواملی که در آزمون های آزمایشی تعداد زی ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سیزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 38 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم وارد تعیین آنتالپی واکنش های پیچیده بشیم و همچنین بیایم نمودارهایی که مربوط به واکنش ه ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهاردهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 39 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم مباحث مربوط به آنتالپی سوختن رو مطرح کنیم، همچنین نحوه و مقایسۀ آنتالپی های سوختن هیدر ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت پانزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم به بررسی مقایسۀ آنتالپی سوختن هیدروکربن ها با همدیگه، همچنین با الکل ها بپردازیم، در ا ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت شانزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت شانزدهم)

فیلم جلسه 41 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم وارد قانون هس بشیم و تموم نکات و جزئیاتی که مربوط به قانون هس هستش رو با هم ریز به ریز ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هفدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت هفدهم)

فیلم جلسه 42 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم به بررسی انواع و اقسام قانون هس بپردازیم و همچنین ترکیب اون با رابطه هایی مثل mcΔT و ه ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هجدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت هجدهم)

فیلم جلسه 43 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در این قسمت میخوایم انواع سوالات مربوط به قانون هس و همچنین ترکیب اون با سوالات استوکیومتری رو با هم ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت نوزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت نوزدهم)

فیلم جلسه 44 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در این قسمت میخوایم وارد بحث گروه های عاملی بشیم، انواع و اقسام اونها رو با هم دیگه بررسی کنیم و ریز ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم)، شیمی آلی گروه عاملی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 45 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوام در ادامۀ مبحث قبل، ادامۀ ترکیبات آلی رو با هم بررسی کنیم، همچنین میخوایم وارد تنوع تست ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و یکم)، شیمی آلی گروه عاملی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 46 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

تو این قسمت میخوایم ترکیبات مربوط به گروه های عاملی آمینی و آمیدی رو با هم بررسی کنیم و تنوع سؤالاتی ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم و دوم)، سینتیک شیمیایی (قسمت اول)

فیلم جلسه 47 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در این قسمت میخوایم وارد بحث سینتیک شیمیایی بشیم، بحثی بسیار پرکاربرد و در عین حال پرسؤال.
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم و سوم)، سینتیک شیمیایی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 48 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در ادامۀ میخوایم وارد مسائل مربوط به سینتیک شیمیایی بشیم و تنوع سؤالات رو با همدیگه دونه به دونه به ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و چهارم)، سینتیک شیمیایی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 49 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم وارد نکات بسیار ریزی بشیم که قطعاً هدف بسیاری از طراح ها هستش و ما میخوایم با دونستن ا ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و پنجم)، سینتیک شیمیایی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 50 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوام در ادامه رابطه میان سرعت متوسط گونه ها رو با هم پیش ببریم، همچنین تک تک نکاتی که میتونی ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و ششم)، سینتیک شیمیایی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 51 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم به ادامۀ حل سؤالات استوکیومتری بپردازیم، تیپ جدیدی رو میخوایم ارائه بدیم که احتمال اوم ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و هفتم)، سینتیک شیمیایی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 52 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در ادامه میخوایم وارد بحثی با عنوان "سرعت متوسط واکنش" بشیم. سرعت متوسط واکنش طبق چه ضوابط و روابطی ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و هشتم)، سینتیک شیمیایی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 53 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

میخوایم وارد مبحث نمودارهای مول - زمان شیم، این مبحثم خیلی اهمیت داره، نکات ریزی در دل خودش داره، با ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و نهم)، سینتیک شیمیایی (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 54 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

ما در جلسۀ قبل یک سری نکات در رابطه با نمودار بیان کردیم، در این قسمت میخوایم تست های مرتبط با اون ه ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سی ام)، سینتیک شیمیایی (قسمت نهم)

فیلم جلسه 55 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوام در ادامۀ مباحث قبل، بحث نمودارهای مول - زمان و غلظت - زمان رو با هم دیگه ادامه بدیم و ا ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سی و یکم)، سینتیک شیمیایی (قسمت دهم)

فیلم جلسه 56 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوام بعد از این همه نکته و تستی که با هم دیگه حل کردیم، وارد عوامل مؤثر بر سرعت واکنش بشیم، ...

فیلم جلسه 14 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهاردهم)، بازده درصدی (قسمت سوم)

 سلام مجدد عرض می کنم خدمت شما دانش آموز یازدهمی برنامه ای که امروز در خدمت شما خواهیم بود ادامه تیپ بندی های مربوط به درصد خلوص و بازده درصدی هستش همچنین تست های جامع تر و کامل تر که نمونه های از کنکور سراسری روده رو خدمت شما ارائه میدیم