فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 47 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم و دوم)، سینتیک شیمیایی (قسمت اول)

در این قسمت میخوایم وارد بحث سینتیک شیمیایی بشیم، بحثی بسیار پرکاربرد و در عین حال پرسؤال.