فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 56 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سی و یکم)، سینتیک شیمیایی (قسمت دهم)

امروز میخوام بعد از این همه نکته و تستی که با هم دیگه حل کردیم، وارد عوامل مؤثر بر سرعت واکنش بشیم، مبحثی تقریباً تئوری وار هستش که همزمان نکات اون رو با همدیگه بررسی می کنیم.