فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 39 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهاردهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت چهاردهم)

امروز میخوایم مباحث مربوط به آنتالپی سوختن رو مطرح کنیم، همچنین نحوه و مقایسۀ آنتالپی های سوختن هیدروکربن های مختلف رو میخوایم ببینیم به چه صورت هستش.