فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 41 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت شانزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت شانزدهم)

امروز میخوایم وارد قانون هس بشیم و تموم نکات و جزئیاتی که مربوط به قانون هس هستش رو با هم ریز به ریز پیش ببریم.