فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 54 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و نهم)، سینتیک شیمیایی (قسمت هشتم)

ما در جلسۀ قبل یک سری نکات در رابطه با نمودار بیان کردیم، در این قسمت میخوایم تست های مرتبط با اون ها رو با همدیگه حل کنیم.