فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 50 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و پنجم)، سینتیک شیمیایی (قسمت چهارم)

امروز میخوام در ادامه رابطه میان سرعت متوسط گونه ها رو با هم پیش ببریم، همچنین تک تک نکاتی که میتونی توی این قسمت، مورد نظر طراح سؤال قرار بگیره رو با همدیگه فرا بگیریم.