فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهارم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت چهارم)

مبحث امروز مربوط به بررسی نمودارهای انتقال انرژی و همچنین ارائه نکاتی میتونه هدف طراح های آزمون قرار بگیره رو برای شما آوردیم