فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

Loading
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت اول) جدول دوره ای روندهای تناوبی (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

مبحثی که امروز در خدمت شما خواهیم بود مربوط به جدول تناوبی و همچین طبقه بندی عناصر موجود در این  جدو ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوم) جدول دوره ای روندهای تناوبی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

امروز با مبحثی از شعاع اتمی در خدمتتون هستیم، انواع شعاع اتمی رو برای شما باز می کنیم و همچنین نحوۀ ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سوم)، روند تغییرات شعاع اتمی در جدول تناوبی

فیلم جلسه 3 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

امروز میخوایم مبحث روند شعاع اتمی در دوره و گروه و همچنین دلایل افزایش یا کاهش اونها رو بررسی کنیم. ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهارم)، بررسی روند شعاع یونی

فیلم جلسه 4 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

    مبحثی رو که امروز در خدمت شما خواهم بود شعاع یونی و همچنین بررسی این روند در دوره و گروه های تنا ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت پنجم)، خصلت فلزی و نافلزی (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

مبحثی رو که امروز در خدمتتون هستیم  خصلت فلزی و نا فلزی اتم ها هستش و همچنین روند اون ها در جدول تنا ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت ششم)، خصلت فلزی و نافلزی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

در این کلیپ می خوایم تمامی تست های مربوط به خصلت فلزی و نافلزی رو با هم بررسی کنیم 
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هفتم)، واکنش نویسی و بررسی واکنش پذیری عناصر

فیلم جلسه 7 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

در این مجموعه می خوایم به بررسی انواع واکنش ها و همچنین واکنش نویسی بپردازیم که در شیمی یازدهم اهمیت ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هشتم)، انجام پذیر بودن یا نبودن واکنش

فیلم جلسه 8 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

قسمتی که امروز به اون میپردازیم بحث واکنش پذیری نافلزات هستش که تو تست های کنکور آزمایشی مبحث زیادی ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نهم)، عناصر دسته d و بررسی ویژکی های مربوط به آن ها

فیلم جلسه 9 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

مبحث امروز بر میگرده به عناصر دسته d نحوه نئشتن آذایش الکترونیون ها و هچنین ارائه تمام نکات تستی مرب ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دهم)، استوکیومتری (قسمت اول)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

مبحثی رو که امروز با هم بررسی خواهیم کرد درصد خلوص و روابطی که میان جرم گونه ها وجود داره رو می خوای ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت یازدهم)، استوکیومتری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 11 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

امروز مبحثی که با هم میخوایم بررسی کنیم مربوط به استوکیومتری هستش که بسیار حیاتی هستش، چه در امتحانا ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوازدهم)، بازده درصدی (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

مبحثی که امروز در خدمت شما خواهیم بود، بازده درصدیه، مبحثی بسیار مهم و تست خیز هستش که ما سعی کردیم ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سیزدهم)، بازده درصدی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

سلام مجدد خدمت شما دانش آموزان یازدهمی در این مجموعه ادامه فیلم های مربوط به بازده درصدی رو با همدیگ ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهاردهم)، بازده درصدی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 14 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

 سلام مجدد عرض می کنم خدمت شما دانش آموز یازدهمی برنامه ای که امروز در خدمت شما خواهیم بود ادامه تیپ ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت پانزدهم)، بازده درصدی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 15 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

 دوستان سلام مبحثی رو که امروز در خدمت شما خواهیم بود حل سوالات نسبتا دشوار و دشوار هستش که مربوط به ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت شانزدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 16 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

امروز میخوایم وارد بحث هیدروکربن ها بشیم، بحثی بسیار مهم که تست های زیادی رو به خودش اختصاص میده، پس ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هفدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 17 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

بحث امروز بررسی خواص فیزیکی آلکان ها و همچنین رفتار شیمیایی اون هاست. مبحثی تقریباً مفهومی و در عین ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هجدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 18 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

ما در این قسمت میخوایم دوباره سوال های متنوع تر و به عبارتی تست های چالشی تری رو برای شما ارائه بدیم ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نوزدهم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 19 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

مبحثی رو که میخوایم امروز پیش ببریم نامگذاری آلکان ها هستش، بحثی بسیار مهمی که تست های زیادی رو به خ ...
فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 20 - فصل اول: قدر هدایای زمین را ب ...

می خوایم در این مجموعه می خوایم تمام نکاتی که در مورد آلکان ها یادگرفتیم رو به صورت یکجا و یک پارچه ...
فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم و یکم)، شیمی آلی: هیدرو کربن ها (قسمت ششم)

فیلم جلسه 21 - فصل اول: قدر هدایای زمین را ب ...

در ادامه می خوایم مبحث مربوط به آلکان ها را به صورت گسترده تر پیش ببریم، انواع نامگذاری ها و همچنین ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و دوم)، شیمی آلی: هیدرو کربن ها (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 22 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

در این قسمت می خوایم وارد بحث آلکن ها بشیم هیدروکربن های سیر نشده تمام جزئیاتش رو مثل آلکان ها ریز و ...
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و سوم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 23 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

در ادامه میخوایم مبحث مربوط به نامگذاری آلکن ها و همچنین واکنش های مهمی که آلکن ها در اون حضور دارن ...
فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم و چهارم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت نهم)

فیلم جلسه 24 - فصل اول: قدر هدایای زمین را ب ...

امروز می خوایم ادامه مبحث آلکین ها و نام گذاری اون ها رو با هم پیش ببریم همچنین می خوایم فرایند مربو ...
فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم (قسمت بیستم و پنجم)، شیمی آلی: هیدروکربن ها (قسمت دهم)

فیلم جلسه 25 - فصل اول: قدر هدایای زمین را ب ...

رسیدیم به قسمت آخر فصل اول بحث هیدروکربن های حلقوی و همچنین ترکیبات آروماتیک. مبحثی هستش که در عین س ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت اول)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت اول)

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز می خوایم وارد فصل دو شیمی یازدهم بشیم با عنوان ترموشیمی بحث بسیار مهمی که نکات زیادی رو در خود ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت دوم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت دوم)

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

ما در ادامه مسائل مربوط به رابطۀ انتقال گرما رو به طور گسترده تر ادامه میدیم و تنوع سوال هارو برای ش ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سوم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت سوم)

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز مباحثی که ادامه خواهیم داد؛ بحث مربوط به فرآیند هم دما شدن و همچنین تعیین دمای تعادل و در ادام ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهارم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

مبحث امروز مربوط به بررسی نمودارهای انتقال انرژی و همچنین ارائه نکاتی میتونه هدف طراح های آزمون قرار ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت پنجم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در این قسمت میخوایم نمودارهای سطح انرژی رو مجدداً با هم بررسی کنیم و اینکه چرا در دمای ثابت باز ما م ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت ششم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت ششم)

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم در ادامه، سطح انرژی گونه ها و همچنین نمودارهای انرژی مختلف رو با همدیگه تمرین کنیم و ر ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هفتم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز مبحث مربوط به آنتالپی رو میخوایم با همدیگه بررسی کنیم و همچنین تنوع مثال هاش رو با هم ببینیم ک ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هشتم)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

مبحثی رو که امروز ما می خوایم به اون به پردازیم شناسایی انواع روش های اندازه گیری گرمای واکنش هست و ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت نهم)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت نهم)

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در ادامه می خوایم بپردازیم به تیپ دوم سوالات استوکیومتری و ترموشیمی بپردازیم  مبحثی که تست های زیادی ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت دهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت دهم)

فیلم جلسه 35 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

بحث امروز در مورد آنتالپی انحلال هستش که دارای اهمیت بسیار بالایی در امتحانات نهایی و سوالات کنکور خ ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت یازدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 36 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

بحث امروزمون در مورد تعیین آنتالپی واکنش با استفاده از آنتالپی پیوند هستش.
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت دوازدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 37 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم بپردازیم به بررسی عوامل مؤثر بر آنتالپی پیوند، عواملی که در آزمون های آزمایشی تعداد زی ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سیزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 38 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم وارد تعیین آنتالپی واکنش های پیچیده بشیم و همچنین بیایم نمودارهایی که مربوط به واکنش ه ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهاردهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 39 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم مباحث مربوط به آنتالپی سوختن رو مطرح کنیم، همچنین نحوه و مقایسۀ آنتالپی های سوختن هیدر ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت پانزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم به بررسی مقایسۀ آنتالپی سوختن هیدروکربن ها با همدیگه، همچنین با الکل ها بپردازیم، در ا ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت شانزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت شانزدهم)

فیلم جلسه 41 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم وارد قانون هس بشیم و تموم نکات و جزئیاتی که مربوط به قانون هس هستش رو با هم ریز به ریز ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هفدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت هفدهم)

فیلم جلسه 42 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم به بررسی انواع و اقسام قانون هس بپردازیم و همچنین ترکیب اون با رابطه هایی مثل mcΔT و ه ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هجدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت هجدهم)

فیلم جلسه 43 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در این قسمت میخوایم انواع سوالات مربوط به قانون هس و همچنین ترکیب اون با سوالات استوکیومتری رو با هم ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت نوزدهم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت نوزدهم)

فیلم جلسه 44 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در این قسمت میخوایم وارد بحث گروه های عاملی بشیم، انواع و اقسام اونها رو با هم دیگه بررسی کنیم و ریز ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم)، شیمی آلی گروه عاملی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 45 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوام در ادامۀ مبحث قبل، ادامۀ ترکیبات آلی رو با هم بررسی کنیم، همچنین میخوایم وارد تنوع تست ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و یکم)، شیمی آلی گروه عاملی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 46 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

تو این قسمت میخوایم ترکیبات مربوط به گروه های عاملی آمینی و آمیدی رو با هم بررسی کنیم و تنوع سؤالاتی ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم و دوم)، سینتیک شیمیایی (قسمت اول)

فیلم جلسه 47 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در این قسمت میخوایم وارد بحث سینتیک شیمیایی بشیم، بحثی بسیار پرکاربرد و در عین حال پرسؤال.
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم و سوم)، سینتیک شیمیایی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 48 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در ادامۀ میخوایم وارد مسائل مربوط به سینتیک شیمیایی بشیم و تنوع سؤالات رو با همدیگه دونه به دونه به ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و چهارم)، سینتیک شیمیایی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 49 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم وارد نکات بسیار ریزی بشیم که قطعاً هدف بسیاری از طراح ها هستش و ما میخوایم با دونستن ا ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و پنجم)، سینتیک شیمیایی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 50 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوام در ادامه رابطه میان سرعت متوسط گونه ها رو با هم پیش ببریم، همچنین تک تک نکاتی که میتونی ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و ششم)، سینتیک شیمیایی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 51 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم به ادامۀ حل سؤالات استوکیومتری بپردازیم، تیپ جدیدی رو میخوایم ارائه بدیم که احتمال اوم ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و هفتم)، سینتیک شیمیایی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 52 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در ادامه میخوایم وارد بحثی با عنوان "سرعت متوسط واکنش" بشیم. سرعت متوسط واکنش طبق چه ضوابط و روابطی ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و هشتم)، سینتیک شیمیایی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 53 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

میخوایم وارد مبحث نمودارهای مول - زمان شیم، این مبحثم خیلی اهمیت داره، نکات ریزی در دل خودش داره، با ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیست و نهم)، سینتیک شیمیایی (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 54 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

ما در جلسۀ قبل یک سری نکات در رابطه با نمودار بیان کردیم، در این قسمت میخوایم تست های مرتبط با اون ه ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سی ام)، سینتیک شیمیایی (قسمت نهم)

فیلم جلسه 55 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوام در ادامۀ مباحث قبل، بحث نمودارهای مول - زمان و غلظت - زمان رو با هم دیگه ادامه بدیم و ا ...
فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سی و یکم)، سینتیک شیمیایی (قسمت دهم)

فیلم جلسه 56 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوام بعد از این همه نکته و تستی که با هم دیگه حل کردیم، وارد عوامل مؤثر بر سرعت واکنش بشیم، ...

فیلم جلسه 11 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت یازدهم)، استوکیومتری (قسمت دوم)

امروز مبحثی که با هم میخوایم بررسی کنیم مربوط به استوکیومتری هستش که بسیار حیاتی هستش، چه در امتحانات مدرسه و چه در کنکور. ما در این قسمت اومدیم سوال ها رو تیپ بندی کردیم و در قالب هر تیپ، تست هایی رو به شما ارائه دادیم که بتونه به صورت جامع و کامل اون مبحثو برای شما پوشش بده. پس امیدواریم از صفر تا صد این مجموعه با ما همراه باشید تا بتونیم این مبحث بسیار مهم رو با هم فرا بگیریم.