فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت هشتم)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت هشتم)

مبحثی رو که امروز ما می خوایم به اون به پردازیم شناسایی انواع روش های اندازه گیری گرمای واکنش هست و همچنین می خوایم با استفاده از استوکیومتری واکنش ها بیایم مقدار گرمای اون ها رو  حساب کنیم، مبحث خیلی مهم در کنکور سراسری به خودش اختصاص میده