فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت نهم)، ترموشیمی (گرمایشی) (قسمت نهم)

در ادامه می خوایم بپردازیم به تیپ دوم سوالات استوکیومتری و ترموشیمی بپردازیم  مبحثی که تست های زیادی رو در کنکور سراسری رو به خودش اختصاص داده