فیلم جلسه 45 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم)، شیمی آلی گروه عاملی (قسمت دوم)

حامد پویان نظر
حامد پویان نظر

صفر تا صد شیمی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

امروز میخوام در ادامۀ مبحث قبل، ادامۀ ترکیبات آلی رو با هم بررسی کنیم، همچنین میخوایم وارد تنوع تست های این قسمت هم بشیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

مبحثی که امروز در خدمت شما خواهیم بود مربوط به جدول تناوبی و همچین طبقه بندی عناصر موجود در این  جدو ...

فیلم جلسه 2 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

امروز با مبحثی از شعاع اتمی در خدمتتون هستیم، انواع شعاع اتمی رو برای شما باز می کنیم و همچنین نحوۀ ...

فیلم جلسه 3 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

امروز میخوایم مبحث روند شعاع اتمی در دوره و گروه و همچنین دلایل افزایش یا کاهش اونها رو بررسی کنیم. ...

فیلم جلسه 4 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

    مبحثی رو که امروز در خدمت شما خواهم بود شعاع یونی و همچنین بررسی این روند در دوره و گروه های تنا ...

فیلم جلسه 5 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

مبحثی رو که امروز در خدمتتون هستیم  خصلت فلزی و نا فلزی اتم ها هستش و همچنین روند اون ها در جدول تنا ...

فیلم جلسه 6 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

در این کلیپ می خوایم تمامی تست های مربوط به خصلت فلزی و نافلزی رو با هم بررسی کنیم 

فیلم جلسه 7 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

در این مجموعه می خوایم به بررسی انواع واکنش ها و همچنین واکنش نویسی بپردازیم که در شیمی یازدهم اهمیت ...

فیلم جلسه 8 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

قسمتی که امروز به اون میپردازیم بحث واکنش پذیری نافلزات هستش که تو تست های کنکور آزمایشی مبحث زیادی ...

فیلم جلسه 9 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ب ...

مبحث امروز بر میگرده به عناصر دسته d نحوه نئشتن آذایش الکترونیون ها و هچنین ارائه تمام نکات تستی مرب ...

فیلم جلسه 10 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

مبحثی رو که امروز با هم بررسی خواهیم کرد درصد خلوص و روابطی که میان جرم گونه ها وجود داره رو می خوای ...

فیلم جلسه 11 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

امروز مبحثی که با هم میخوایم بررسی کنیم مربوط به استوکیومتری هستش که بسیار حیاتی هستش، چه در امتحانا ...

فیلم جلسه 12 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

مبحثی که امروز در خدمت شما خواهیم بود، بازده درصدیه، مبحثی بسیار مهم و تست خیز هستش که ما سعی کردیم ...

فیلم جلسه 13 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

سلام مجدد خدمت شما دانش آموزان یازدهمی در این مجموعه ادامه فیلم های مربوط به بازده درصدی رو با همدیگ ...

فیلم جلسه 14 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

 سلام مجدد عرض می کنم خدمت شما دانش آموز یازدهمی برنامه ای که امروز در خدمت شما خواهیم بود ادامه تیپ ...

فیلم جلسه 15 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

 دوستان سلام مبحثی رو که امروز در خدمت شما خواهیم بود حل سوالات نسبتا دشوار و دشوار هستش که مربوط به ...

فیلم جلسه 16 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

امروز میخوایم وارد بحث هیدروکربن ها بشیم، بحثی بسیار مهم که تست های زیادی رو به خودش اختصاص میده، پس ...

فیلم جلسه 17 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

بحث امروز بررسی خواص فیزیکی آلکان ها و همچنین رفتار شیمیایی اون هاست. مبحثی تقریباً مفهومی و در عین ...

فیلم جلسه 18 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

ما در این قسمت میخوایم دوباره سوال های متنوع تر و به عبارتی تست های چالشی تری رو برای شما ارائه بدیم ...

فیلم جلسه 19 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

مبحثی رو که میخوایم امروز پیش ببریم نامگذاری آلکان ها هستش، بحثی بسیار مهمی که تست های زیادی رو به خ ...

فیلم جلسه 20 - فصل اول: قدر هدایای زمین را ب ...

می خوایم در این مجموعه می خوایم تمام نکاتی که در مورد آلکان ها یادگرفتیم رو به صورت یکجا و یک پارچه ...

فیلم جلسه 21 - فصل اول: قدر هدایای زمین را ب ...

در ادامه می خوایم مبحث مربوط به آلکان ها را به صورت گسترده تر پیش ببریم، انواع نامگذاری ها و همچنین ...

فیلم جلسه 22 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

در این قسمت می خوایم وارد بحث آلکن ها بشیم هیدروکربن های سیر نشده تمام جزئیاتش رو مثل آلکان ها ریز و ...

فیلم جلسه 23 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را ...

در ادامه میخوایم مبحث مربوط به نامگذاری آلکن ها و همچنین واکنش های مهمی که آلکن ها در اون حضور دارن ...

فیلم جلسه 24 - فصل اول: قدر هدایای زمین را ب ...

امروز می خوایم ادامه مبحث آلکین ها و نام گذاری اون ها رو با هم پیش ببریم همچنین می خوایم فرایند مربو ...

فیلم جلسه 25 - فصل اول: قدر هدایای زمین را ب ...

رسیدیم به قسمت آخر فصل اول بحث هیدروکربن های حلقوی و همچنین ترکیبات آروماتیک. مبحثی هستش که در عین س ...

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز می خوایم وارد فصل دو شیمی یازدهم بشیم با عنوان ترموشیمی بحث بسیار مهمی که نکات زیادی رو در خود ...

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

ما در ادامه مسائل مربوط به رابطۀ انتقال گرما رو به طور گسترده تر ادامه میدیم و تنوع سوال هارو برای ش ...

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز مباحثی که ادامه خواهیم داد؛ بحث مربوط به فرآیند هم دما شدن و همچنین تعیین دمای تعادل و در ادام ...

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

مبحث امروز مربوط به بررسی نمودارهای انتقال انرژی و همچنین ارائه نکاتی میتونه هدف طراح های آزمون قرار ...

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در این قسمت میخوایم نمودارهای سطح انرژی رو مجدداً با هم بررسی کنیم و اینکه چرا در دمای ثابت باز ما م ...

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم در ادامه، سطح انرژی گونه ها و همچنین نمودارهای انرژی مختلف رو با همدیگه تمرین کنیم و ر ...

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز مبحث مربوط به آنتالپی رو میخوایم با همدیگه بررسی کنیم و همچنین تنوع مثال هاش رو با هم ببینیم ک ...

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

مبحثی رو که امروز ما می خوایم به اون به پردازیم شناسایی انواع روش های اندازه گیری گرمای واکنش هست و ...

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در ادامه می خوایم بپردازیم به تیپ دوم سوالات استوکیومتری و ترموشیمی بپردازیم  مبحثی که تست های زیادی ...

فیلم جلسه 35 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

بحث امروز در مورد آنتالپی انحلال هستش که دارای اهمیت بسیار بالایی در امتحانات نهایی و سوالات کنکور خ ...

فیلم جلسه 36 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

بحث امروزمون در مورد تعیین آنتالپی واکنش با استفاده از آنتالپی پیوند هستش.

فیلم جلسه 37 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم بپردازیم به بررسی عوامل مؤثر بر آنتالپی پیوند، عواملی که در آزمون های آزمایشی تعداد زی ...

فیلم جلسه 38 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم وارد تعیین آنتالپی واکنش های پیچیده بشیم و همچنین بیایم نمودارهایی که مربوط به واکنش ه ...

فیلم جلسه 39 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم مباحث مربوط به آنتالپی سوختن رو مطرح کنیم، همچنین نحوه و مقایسۀ آنتالپی های سوختن هیدر ...

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم به بررسی مقایسۀ آنتالپی سوختن هیدروکربن ها با همدیگه، همچنین با الکل ها بپردازیم، در ا ...

فیلم جلسه 41 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم وارد قانون هس بشیم و تموم نکات و جزئیاتی که مربوط به قانون هس هستش رو با هم ریز به ریز ...

فیلم جلسه 42 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم به بررسی انواع و اقسام قانون هس بپردازیم و همچنین ترکیب اون با رابطه هایی مثل mcΔT و ه ...

فیلم جلسه 43 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در این قسمت میخوایم انواع سوالات مربوط به قانون هس و همچنین ترکیب اون با سوالات استوکیومتری رو با هم ...

فیلم جلسه 44 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در این قسمت میخوایم وارد بحث گروه های عاملی بشیم، انواع و اقسام اونها رو با هم دیگه بررسی کنیم و ریز ...

فیلم جلسه 45 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوام در ادامۀ مبحث قبل، ادامۀ ترکیبات آلی رو با هم بررسی کنیم، همچنین میخوایم وارد تنوع تست ...

فیلم جلسه 46 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

تو این قسمت میخوایم ترکیبات مربوط به گروه های عاملی آمینی و آمیدی رو با هم بررسی کنیم و تنوع سؤالاتی ...

فیلم جلسه 47 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در این قسمت میخوایم وارد بحث سینتیک شیمیایی بشیم، بحثی بسیار پرکاربرد و در عین حال پرسؤال.

فیلم جلسه 48 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در ادامۀ میخوایم وارد مسائل مربوط به سینتیک شیمیایی بشیم و تنوع سؤالات رو با همدیگه دونه به دونه به ...

فیلم جلسه 49 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم وارد نکات بسیار ریزی بشیم که قطعاً هدف بسیاری از طراح ها هستش و ما میخوایم با دونستن ا ...

فیلم جلسه 50 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوام در ادامه رابطه میان سرعت متوسط گونه ها رو با هم پیش ببریم، همچنین تک تک نکاتی که میتونی ...

فیلم جلسه 51 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوایم به ادامۀ حل سؤالات استوکیومتری بپردازیم، تیپ جدیدی رو میخوایم ارائه بدیم که احتمال اوم ...

فیلم جلسه 52 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

در ادامه میخوایم وارد بحثی با عنوان "سرعت متوسط واکنش" بشیم. سرعت متوسط واکنش طبق چه ضوابط و روابطی ...

فیلم جلسه 53 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

میخوایم وارد مبحث نمودارهای مول - زمان شیم، این مبحثم خیلی اهمیت داره، نکات ریزی در دل خودش داره، با ...

فیلم جلسه 54 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

ما در جلسۀ قبل یک سری نکات در رابطه با نمودار بیان کردیم، در این قسمت میخوایم تست های مرتبط با اون ه ...

فیلم جلسه 55 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوام در ادامۀ مباحث قبل، بحث نمودارهای مول - زمان و غلظت - زمان رو با هم دیگه ادامه بدیم و ا ...

فیلم جلسه 56 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسم ...

امروز میخوام بعد از این همه نکته و تستی که با هم دیگه حل کردیم، وارد عوامل مؤثر بر سرعت واکنش بشیم، ...