فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سوم)، ترموشیمی (گرماشیمی) (قسمت سوم)

امروز مباحثی که ادامه خواهیم داد؛ بحث مربوط به فرآیند هم دما شدن و همچنین تعیین دمای تعادل و در ادامۀ حل سوالات متنوع از این قسمت هستش. در آخر هم واحد دیگه ای از انرژی با عنوان کالری رو خدمت شما ارائه میدیم و مثال های متنوعی از اون حل می کنیم.