فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 48 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت بیستم و سوم)، سینتیک شیمیایی (قسمت دوم)

در ادامۀ میخوایم وارد مسائل مربوط به سینتیک شیمیایی بشیم و تنوع سؤالات رو با همدیگه دونه به دونه به صورت جامع و کامل پیش ببریم.