فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 55 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سی ام)، سینتیک شیمیایی (قسمت نهم)

امروز میخوام در ادامۀ مباحث قبل، بحث نمودارهای مول - زمان و غلظت - زمان رو با هم دیگه ادامه بدیم و اما نکات چالشی تری تو این قسمت که میتونه برای ما سؤال بشه.