صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم ها : 74 | جزوه ها: 4

فیلم جلسه 1 - تابع قسمت (اول)، آشنایی با توابع پایه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به یادآوری توابع پایه به همراه نمودار های آن ها پرداخته می شود . دانش آموزان عزیز بعد از این جلسه به عنوان تکلیف باید

فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت دوم)، آشنایی با توابع پایه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قسمت دوم تابع های نمودار پایه رو برای شما مرور خواهیم کرد اختصاص داره به رسم تابع های قدر مطلقی درجه یک و همچنین رسم تابع د

فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت سوم)، یکنوایی توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز ادامه بحث تابع رو داریم و در مورد یکنوایی بحث تابع با هم صحبت می کنیم، تابع های صعودی رو معرفی می کنیم، تابع های نزولی رو م

فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت چهارم)، اعمال جبری و ترکیب توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بخش دیگه ای از تابع رو برای شما در نظر گرفتیم اختصاص داره به اعمال جبری روی توابع، منظورم چهار عمل اصلیه و همچنین ترکیب توا

فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت پنجم)، تابع وارون

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تجربی های عزیز امروز تابع وارون رو براتون مو شکافی خواهیم کرد نکاتش رو خواهیم گفت مباحث آموزشیش رو دقیق یاد بگیرید چون جلسه بعدمو

فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت ششم)، حل تست های تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز براتون حل تمرین تابع به خصوص مبحث تابع وارون رو داریم انواع تست های تابع رو می خوایم دوباره حل کنیم براتون با تمرکز خیلی زی

فیلم جلسه 7 - مثلثات از ابتدا (قسمت اول)، مفاهیم اولیه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میریم که مبحث مثلثات رو براتون شروع بکنیم از ابتدایی ترین مباحث مثلثات شروع خواهیم کرد، تعرف نسبت ها خوده سینوس چیه؟ رادیان چیه؟

فیلم جلسه 8 - مثلثات از ابتدا (قسمت دوم)، جدول مثلثاتی و حذفیات درون کمانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه بعدی که برای شما تجربی ها در نظر داریم امروز ادامه مثلثات حذفیات درون کمانی رو به شما خواهیم گفت جدول مثاثاتی رو با یک نگاه

فیلم جلسه 9 - مثلثات از ابتدا (قسمت سوم)، نمودار پایه مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز براتون درس مثلثات رو ادامه میدیم که اختصاص داره به رسم نمودارهای مثلثاتی و نمودارهای مثلثاتی پایه. sin x, cos x, tan x, cot

فیلم جلسه 10 - مثلثات از ابتدا (قسمت چهارم)، نسبت های مثلثاتی دو برابر کمان و نصف کمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز باز هم برای شما مثلثات داریم روابط دو برابر کمان، دو برابر کمان داستانش چیه؟ قراره من به شما اطلاعاتی از آلفا بدم و دو آلفا

فیلم جلسه 11 - مثلثات از ابتدا (قسمت پنجم)، حل معادله مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میحث مثلثات حل معدلات رو باهم کار خواهیم کرد، حل معادلات خاص و همچنین حل معادلات مثلثاتی در حالت کلی رو با هم مرور می کنیم،

فیلم جلسه 12 - مثلثات از ابتدا (قسمت ششم)، کاربرد مثلثات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تجربی های عزیز امروز مثلثات کاربردش رو داریم برای شما ارائه میدیم بیشتر حل مثلث یافتن اضلاع مثلث و کاربد تو تیپ های مختلف رو می خ

فیلم جلسه 13 - مثلثات از ابتدا (قسمت هفتم)، حل تست (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز ما حل تست مثلثات رو داریم که قسمت اولش رو میریم تست های خیلی خوبی هم حل میشه براتون تو سی دقیقه بیشترین تعداد تست  صفر تا ص

فیلم جلسه 14 - مثلثات از ابتدا (قسمت هشتم)، حل تست (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز باز هم حل تست ویژه مثلثات رو برای شما در نظر گرفتم ادامۀ مجموعه قبلی هستش حتما چندین بار این دو تا ویدیو رو ببنید دستتون بی

فیلم جلسه 15 - معادلات و نامعادلات (قسمت اول)، جزء صحیح

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحثمون آشنایی با روابط جزء صحیح، مقدار پیدا کردن، قواعد غیر ممکن، رسم توابعی که جزء صحیح توش باشه یه کارایی که شما باید باه

فیلم جلسه 16 - معادلات و نامعادلات (قسمت دوم)، معادلات درجه 2

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث امروزمون میشه گفت زیر مجموعه معادلات و نامعادلات آشنایی با معادله درجه دو  کار کردن با دلتا که بلدین از قبل ما ادامه میدیم ا

فیلم جلسه 17 - معادلات و نامعادلات (قسمت سوم)، قدر مطلق و خواص

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم ادامه مبحث معادلات و نا معادلات اما باز زیر شاخه قدرمطلق رو می خوایم با هم بحث کنیم نکات اولیه و مهم قدر مطلق رو با هم ک

فیلم جلسه 18 - معادلات و نامعادلات (قسمت چهارم)، عبارات گویا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحث معادلات و نامعادلات رو با بحث روی کارهای عبارت های گویا، عبارت های کسری پیش میبریم تعیین علامت به شما یاد میدیم بحث معا

فیلم جلسه 19 - معادلات و نامعادلات (قسمت پنجم)، تعیین علامت و معادلات گنگ

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز باز هم ادامه مبحث معادلات نا معادلات رو میریم با هم پیش میریم اختصاص پیدا میکنه به تعیین علامت و کار با رادیکال ها حل معادل

فیلم جلسه 20 - معادلات و نامعادلات (قسمت ششم)، حل تست (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز براتون حل تست داریم از حل معادلات و نامعادلات بیشتر بحث اصلی امروز اختصاص داره به بحث های درجه دو معادلات درحه دو و همچنین

فیلم جلسه 21 - معادلات و نامعادلات (قسمت هفتم)، حل تست (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون هم حل تست معادلات و نامعادلات و اختصاص ویژه هم داره باز امروز به روابط ریشه ها معادله درجه دو باید حتما مباحث قبلی ر

فیلم جلسه 22 - معادلات و نامعادلات (قسمت هشتم)، حل تست (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم حل تست معادلات و نامعادلات که اختصاص داره تشکیل معادله درجه دو و تغییر متغیر معادله درجه دو و روابط ریشه ها که اینجا موش

فیلم جلسه 23 - معادلات و نامعادلات (قسمت نهم)، حل تست (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز حل تست های حل معادله رو داریم، توی مبحث حل معادلات و نامعادلات تکنیک های خوبی یاد میگیرید، دو سه تا تست خوب و ناب براتون آم

فیلم جلسه 24 - معادلات و نامعادلات (قسمت دهم)، حل تست (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروزم براتون حل تست از معادله و نامعادله داریم، انقد میخوایم براتون این موضوعاتو بشکافیم و ریزه کاریهاشو نشونتون بدیم که سر کنکو

فیلم جلسه 25 - معادلات و نامعادلات (قسمت یازدهم)، حل تست (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم حل تست معادلات داریم باز هم مثل چند جلسه قبل نکات جدیدی هم امروز یاد خواهیم گرفت  صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموز

فیلم جلسه 26 - معادلات و نامعادلات (قسمت دوازدهم)، حل تست (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
سلام بچه های تجربی امروزم براتون حل تست معادله و نامعادله رو داریم، حتماً باید کلیپ های قبل رو دیده باشین که امروز بتونیم کلیپمون

فیلم جلسه 27 - معادلات و نامعادلات (قسمت سیزدهم)، حل تست (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز آخرین جلسۀ حل معادله و نامعادله رو برای شما تجربیای عزیز پی میگیریم، پایان بحث های معادله و نامعادله ست، امیدوارم این جلسات

فیلم جلسه 28 - تقسیم چند جمله ای ها، بخش پذیری و یافتن باقی مانده

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز مقدمات حد رو می خوایم بررسی کنیم چجوری میخوایم راجع به تقسیم چندجمله ای به چندجمله ای و یافتن باقی مانده و همچنین خارج قسمت

فیلم جلسه 29 - حد (قسمت اول)، مفهوم همسایگی و حد داشتن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون آغاز حد البته با مقدمه همسایگی هستش دقیق همسایگی ها رو باید توجیه بشید مفهومش رو بفهمین چیه ارتباط اون با موقعی که م

فیلم جلسه 30 - حد (قسمت دوم)، حد از روی نمودار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قسمت دوم حد رو با شما در پیش میگیریم، اختصاص داره به محاسبۀ حد از روی نمودار، در تمام سوالایی که امروز با هم کار میکنیم، نم

فیلم جلسه 31 - حد (قسمت سوم)، محاسبه حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز ما از محاسبه حد اختصاص دارد محاسبه حد صفر صفرم موضوع معرفی شده است اینکه چرا مبهم را حذف کنیم چجوری از سفت کن خلاص بشیم

فیلم جلسه 32 - حد (قسمت چهارم)، حدهای جزء صحیح

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون ادامۀ مبحث حد هستش، اختصاص داره به حدهایی که شامل جزء صحیح هستن و اینکه اصلاً چپ و راست تو این حدها چه وضعیتی رو برا

فیلم جلسه 33 - حد (قسمت پنجم)، حدهای قدر مطلقی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حد امروزمون اختصاص داره به مباحث حد، ادامۀ حدهایی که این بار داخلشون قدر مطلق وجود داره. قبلاً حدهای جزء صحیح دار و براکت دار رو

فیلم جلسه 34 - حد (قسمت ششم)، حد بی نهایت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون ادامه موضوعات حد اختصاص داره به حد بی نهایت ینی جایی که جواب حد شما بی نهایت میشه موضوعات رو با هم موشکافی می کنیم ا

فیلم جلسه 35 - حد (قسمت هفتم)، حد در بی نهایت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون اختصاص پیدا میکنه به بررسی حد در بی نهایت روی توابع که معمولاً منتهی میشه به حالت مبهمِ بی نهایت بی نهایتم، اینجاست

فیلم جلسه 36 - حد (قسمت هشتم)، پیوستگی در نقطه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون اختصاص داره به پیوستگی تابع در یک نقطه که مقدمه مشتق پذیری هم هست برای مباحث بعدی تو فصل های بعدی. پیوستگی در تابع ر

فیلم جلسه 37 - حد (قسمت نهم)، پیوستگی در بازه و حل تست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در امتداد مبحث پیوستگی بررسی پیوستگی بازه ای تابع هستش اولش یه مقدار مفهومی صحبت می کنیم یه چند تا شکل برای شما رسم

فیلم جلسه 38 - مشتق (قسمت اول)، مفهوم اولیۀ مشتق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون اولین جلسه ای هست که اختصاص پیدا میکنه به مشتق و ما این کار رو با ارائه مفهوم مشتق با شما آغاز می کنیم و به شما دقیق

فیلم جلسه 39 - مشتق (قسمت دوم)، مشتق در نقاط مسئله دار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در مورد مشتق اختصاص داره به بررسی مشتق و مشتق پذیری در نقاط مسئله دار، به خصوص ریشه های قدر مطلق و جاهایی که براکت خ

فیلم جلسه 40 - مشتق (قسمت سوم)، حل نمونه سوال از مفهوم مشتق و مشتق پذیری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز در ادامۀ مبحث مشتق پذیری و مشتق ناپذیری، مثال های خوبی رو میخوایم براتون حل کنیم هم از دید تشریحی هم از دید تست، به خصوص می

فیلم جلسه 41 - مشتق (قسمت چهارم)، قواعد مشتق گیری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از مشتق رو در خدمت شما هستیم، اختصاص داره به اثبات قضایای مشتق گیری، یعنی ما یه سری قضایای فرمول هارو براتون اثبات م

فیلم جلسه 42 - مشتق (قسمت پنجم)، قواعد مشتق گیری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون ادامۀ قواعد مشتق گیری هستش، اختصاص داره به قواعد 12، 13 و 23 که براتون باید آشنا و جذاب باشه و همچنین قاعدۀ مشتق تاب

فیلم جلسه 43 - مشتق (قسمت ششم)، مشتق و آهنگ تغییرات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون از مشتق، اختصاص پیدا میکنه به آهنگ تغییرات و موضوعاتی که تو این زمینه میشه برای شما طراحی کرد و همچنین چن تا موضوعات

فیلم جلسه 44 - مشتق (قسمت هفتم)، بررسی نموداری نقاط بحرانی و اکسترمم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز مبحث خیلی مهمی از مشتق رو با هم بررسی و مرور کنیم. نقاط بحرانی رو با هم مرور میکنیم حتما نقاط مشتق ناپذیر رو هم شکل ها و نم

فیلم جلسه 45 - مشتق (قسمت هشتم)، نقاط بحرانی از دید محاسبه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث امروزمون نقاط بحرانی هستش اما از دید محاسبه دیگه میخوایم حساب کتاب انجام بدیم شکل ها رو شما دقیق فهمیدین میخوام ببینم که اگه

فیلم جلسه 46 - مشتق (قسمت نهم)، اکسترمم مطلق از دید محاسبه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون تو مشتق و کاربرد مشتق اختصاص داره به یافتن مقادیر ماکسیموم مطلق و مینیموم مطلق یا به طور کلی اکسترمم مطلق تابع خیلی

فیلم جلسه 47 - مشتق (قسمت دهم)، بهینه سازی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث امروزمون در ادامه مباحث مشتق اختصاص داره به اکسترمم ها مطلق و کاربرد اکسترمم های مطلق که موضوع بهینه سازی رو پیش میکشه براتو

فیلم جلسه 48 - مشتق (قسمت یازدهم)، بهینه سازی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون باز هم در امتداد مشتق و باز هم در امتداد مبحث بهینه سازی هستش باز هم بحث اکسترمم مطلق، ماکسیمم مطلق رو شما یاد میگیر

فیلم جلسه 49 - مشتق (قسمت دوازدهم)، مشتق مراتب بالاتر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در امتداد مباحث مشتق اختصاص داره به مشتق مراتب بالاتر، که اونجا رد پای پیوستگی ها، مشتق مرتبه اول، وجود اون و همچنین

فیلم جلسه 50 - مشتق (قسمت سیزدهم)، حل تست مشتق (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون قبل از اینکه به مباحث مقاطع مخروطی و بُرش و دَوَران و ... برسیم، اختصاص داره به حل تست مشتق که شما یه جمع بندی کامل

فیلم جلسه 51 - مشتق (قسمت چهاردهم)، حل تست مشتق (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم در راستای حل تست مشتق، حتماً بهتون یادآوری میکنم که مفاهیم مشتق پذیری و نقطۀ زاویه دار و نقطۀ گوشه و وجود مشتق و همچنین

فیلم جلسه 52 - مشتق (قسمت پانزدهم)، حل تست مشتق (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در ادامۀ مباحث حل تست مشتق اختصاص پیدا میکنه به تست های 36 تا 54، مباحث قواعد مشتق گیری و همچنین نقاط گوشه رو تو این

فیلم جلسه 53 - مشتق (قسمت شانزدهم)، حل تست مشتق (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ موضوعات حل تست مشتق رو برای شما میخوایم پیش بگیرم. از تست 55 تا 72 رو میخوایم براتون حل کنیم. مشتق تابع مرکب، تعریف مشتق و

فیلم جلسه 54 - مشتق (قسمت هفدهم)، حل تست مشتق (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم حل تست مشتق براتون در نظر گرفتیم، اختصاص داره به مواردی مثل آهنگ تغییرات، مشتق مرتبۀ دوم، مشتق پذیری مرتبۀ دوم و ... پیش

فیلم جلسه 55 - مشتق (قسمت هجدهم)، حل تست مشتق (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز براتون آخرین جلسۀ حل تست مشتق رو در نظر گرفتیم، بحثای خط مماس، چن تا تست بهینه سازی، ماکس و مین مطلق رو برای شما حل خواهیم

فیلم جلسه 56 - تفکر تجسمی (قسمت اول)، دوران

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در رابطه با تفکر تجسمی اختصاص داره به دوران، دوران حول یک خط، اصلی ترین مبحثی هست که توی کتاب بررسی شده، حالا دوران

فیلم جلسه 57 - تفکر تجسمی (قسمت دوم)، برش، معرفی بیضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در بحث امروزمون، در ادامۀ مباحث تفکر تجسمی میخوایم برش مقاطع مختلف رو برای شما معرفی کنیم، برش های یک مکعب، استوانه یا برش های به

فیلم جلسه 58 - تفکر تجسمی (قسمت سوم)، حل تست بیضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در ادامۀ مبحث بیضی اختصاص داره به حل تست و نمونه سؤال های خاص خوده بیضی، سؤال های خوبی رو براتون در نظر گرفتیم ولی م

فیلم جلسه 59 - تفکر تجسمی (قسمت چهارم)، دایره، معرفی و تیپ تست (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون اختصاص داره به مبحث دایره که حتماً ازش توی کنکور سوال خواهید داشت و توی امتحان نهایی هم که همیشه ازش سؤال هست. معرفی

فیلم جلسه 60 - تفکر تجسمی (قسمت پنجم)، دایره، معرفی و تیپ تست (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسۀ دومی هست که مباحث تیپ تست های دایره رو داریم برای شما کار می کنیم، حتماً جلسۀ پیش به خصوص موضوعات مرکز پیدا کردن و شعاع پیدا

فیلم جلسه 61 - احتمال (قسمت اول)، مقدمات احتمال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز جلسۀ اولی هست که میخوایم موضوع احتمال رو داشته باشیم، اختصاص داره به مرور مفاهیم اولیه از ترکیبیات، جایگشت و همچنین مباحث ت

فیلم جلسه 62 - احتمال (قسمت دوم)، مقدمات احتمال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز احتمالمون اختصاص داره به ادامۀ مباحث احتمال از مقاطع پایه، اختصاص داره بیشتر به اونجاهایی که شما مباحث ترکیب و انتخاب ر

فیلم جلسه 63 - احتمال (قسمت سوم)، مقدمات احتمال (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون بازم در امتداد مباحث احتمال هستش، اختصاص داره به احتمال های شرطی و مسائل گوناگون و همچنین بعدش راجع به پیشامدهای مست

فیلم جلسه 64 - احتمال (قسمت چهارم)، مقدمات احتمال (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در ادامۀ مباحث احتمال اختصاص داره به پیشامدهای ناسازگار و بررسی احتمال در حالت کلی، مباحث قبلی رو باید مطالعه داشته

فیلم جلسه 65 - احتمال (قسمت پنجم)، قانون احتمال کل (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هم در ادامۀ مباحث احتمال، کارمون رو اختصاص میدیم به قانون احتمال کل، موضوعاتی که توی سال دوازدهم براتون مطرح میشه و حل تیپ

فیلم جلسه 66 - هندسه مختصاتی (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز مبحثمون اختصاص داره به هندسۀ مختصاتی که بعضی مواقع شما توی درس های مقاطع مخروطی هم ازش استفاده هایی می کنید. نیازه که اول ف

فیلم جلسه 67 - هندسه مختصاتی (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در امتداد مرور تست وار هندسه مختصاتیه از تست شماره 13 میریم تا 24 بعد مباحثی که کار میکنیم بیشتر اختصاص داره به فاصل

فیلم جلسه 68 - هندسه مختصاتی (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز جلسه سوم حل تمرین تست وار مبحث هندسه مختصاتیه، سوالهای خوبی هم براتون تدارک دیدیم، به شرطی که جلسات قبل رو قشنگ مطالعه کرده

فیلم جلسه 69 - لگاریتم (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز جلسه اولیه که برای شما مرور تست وار مبحث لگ و تابع نمایی رو میخواهیم انجام بدیم این نیازمند اینه که شما حتماً از سال یازدهم

فیلم جلسه 70 - لگاریتم (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه دوم مرور تست وار لگاریتم رو میخوایم با همدیگه دنبال کنیم، امیدوارم نکات جلسه پیش رو قشنگ مرور کرده، باشید تست هاشو حتماً خود

فیلم جلسه 71 - لگاریتم (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه سوم مرور تست وار لگاریتم رو میخوایم با همدیگه دنبال کنیم، امیدوارم نکات جلسه پیش رو قشنگ مرور کرده، باشید تست هاشو حتماً خود

فیلم جلسه 72 - هندسه پایه (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز جلسه اولین هستش که ما مفاهیم هندسه پایه رو میخوایم مرور تست وار برای شما داشته باشیم، مفاهیمی که امروز باهاشون سر و کله بیش

فیلم جلسه 73 - هندسه پایه (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه دومیه که میخوایم براتون تست های هندسه پایه رو بصورت تستی مرور کنیم، امیدوارم که مباحث جلسه قبل رو خوب یاد گرفته باشید، تست ه

فیلم جلسه 74 - هندسه پایه (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز جلسه آخری هست که ما برای شما هندسه پایه رو بصورت تست وار مرور می کنیم، مباحثی که داریم یه خرده از بحث تشابه ها ادامه پیدا م